Op 21 februari 2014 heeft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, NFU, een brief gestuurd naar betrokken overheden, instanties en branchepartijen om ze te informeren over de voortgang van de concentratie van de kinderoncologische zorg in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

Sinds eind 2013 werken NFU, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Prinses Máxima Centrum (PMC) samen aan de concentratie van kinderoncologie. Er worden afspraken gemaakt over de verdeling van kinderoncologische zorg tussen het Prinses Máxima Centrum en shared care-centra, voor zowel de overgangs- als de eindfase. Ook worden afspraken gemaakt hoe de financiële gevolgen van de concentratie van zorg op te vangen.

Expertgroep inhoud zorg

Twee expertgroepen werken de details uit. De inhoudelijke expertgroep, onder leiding van prof. dr. Bob Löwenberg, adviseert zowel over de structurele verdeling van de zorg tussen het PMC en de shared care-centra als de verdeling in de overgangsfase. Zowel tijdens de overgangsperiode als bij de uiteindelijke concentratie van kinderoncologische zorg staat de garantie van maximale kwaliteit en continuïteit van zorg voorop.

Financiële expertgroep

De financiële expertgroep, onder leiding van drs. Leen Goemans, onderzoekt hoe de concentratie macroneutraal kan worden bekostigd voor de structurele kosten, waarbij tevens de tijdelijke transitiekosten in beeld worden gebracht. 

Prinses Máxima Centrum, bij UMC Utrecht

Doel is het Prinses Máxima Centrum, bij het UMC Utrecht, te realiseren. Alle partijen zijn het er over eens dat hoog complexe zorg voor kinderen met kanker wordt geconcentreerd in het PMC, in nauwe samenwerking met de umc’s. De streefdatum voor de opening van het PMC is medio 2016. 

Meer informatie