Voorschrijven verpleegkundig specialist succesvol

14 augustus 2012 – Een pilot in het VUmc waarbij verpleegkundig specialisten binnen hun eigen competentiegebied zelf medicijnen voorschrijven is als succesvol ervaren. Dat staat deze week in het personeelsblad van het VUmc.

Pilot VUmc

Sinds dit jaar mogen verpleegkundig specialisten zelfstandig medicatie voorschrijven. In het VUmc draaide van januari tot en met half april 2012 een pilot met de nieuwe voorschrijfregels op de afdelingen hematologie en gynaecologie. Op deze manier onderzochten de betrokkenen of de randvoorwaarden zodanig zijn dat verpleegkundig specialisten en physician assistents de nieuwe taak op een goede manier kunnen uitvoeren. "We wilden weten of de procedure voor wat mensen wel en niet mogen voorschrijven in de praktijk goed werkte. Alle recepten werden digitaal uitgeschreven zodat wij goede controle konden houden op het naleven van de afspraken. Bij gynaecologie hadden ze helaas geen printer op de spreekkamer in de polikliniek zodat ze daar geen recepten konden uitprinten, maar verder is de pilot goed bevallen," zegt Noortje Swart, hoofd van de afdeling klinische farmacologie en apotheek.

Het voorschrijven van medicatie door oncologie- long- en diabetesverpleegkundigen is om wetstechnische redenen uitgesteld. Deze regeling zou medio 2012 ingaan.
Bron: redactie Nursing

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee