De voorschrijfbevoegdheid voor oncologieverpleegkundigen is per 1 december 2015 officieel goedgekeurd door het ministerie van WVS, zo meldt de beroepsvereniging V&VN Oncologie. Er zijn inmiddels 2 opleidingen gestart met de module farmacotherapie. In het voorjaar 2016 zullen meerdere opleidingsinstellingen volgen.

Voorwaarden

De bevoegdheid tot het voorschrijven van geneesmiddelen geldt slechts:

  • Voor antidiarrhoica, anti-emetica, benzodiazepinen, laxantia, middelen van pijnbestrijding en secretieremmers
  • Als de diagnose kanker door een arts gesteld is
  • De juiste richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen gevolgd worden
  • Er een opleiding binnen de specialisatie is gevolgd
  • En een module farmacotherapie is afgerond.

Module farmacotherapie

Iedereen die voldoet aan de criteria t.a.v. de opleidingen krijgt 2 jaar na de accreditatie door VWS de tijd om de module farmacotherapie seperaat te volgen en zodoende voorschrijfbevoegdheid te krijgen. Op dit moment is nog niet bekend hoe het gaat na die 2 jaar en of de module dan alleen binnen de Oncologieopleidingen aangeboden zal gaan worden.

Voor informatie over voorwaarden en inhoud module farmacotherapie ga naar site V&VN Oncologie.

MBO en HBO verpleegkundige

Parallel hieraan loopt de discussie MBO en HBO verpleegkundige. Op dit moment is het voor alle verpleegkundigen onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de module te volgen. V&VN Oncologie is bezig met een standpunt bepaling hoe om te gaan met de voorschrijfbevoegdheid in relatie tot de MBO/HBO. Hierover is de organisatie ook in overleg met CZO.

Meer informatie