Misschien kunnen artsen immuuntherapie nog effectiever inzetten bij kanker. Bijvoorbeeld door deze nieuwe behandeling al te geven, voordat de chirurg een tumor verwijdert. Dat zou voordelen kunnen hebben, zoals een betere immuunreactie tegen de tumor. Eind mei 2019 publiceerden arts-onderzoeker Christian Blank en zijn collega’s van onder meer het Antoni van Leeuwenhoek nieuwe resultaten in The Lancet Oncology.

Betere immuunreactie

Christian Blank richt zich op een nieuwe aanpak: immuuntherapie voorafgaand aan de operatie in plaats van erna. Zo’n neo-adjuvante behandeling zou volgens hem veel voordelen kunnen hebben. “Je kunt goed zien of een patiënt reageert op een bepaald middel of niet, doordat je in de daarna verwijderde tumor kunt zien of de kankercellen dood zijn gegaan. De verwachting is bovendien dat de immuunreactie breder en daardoor beter zal zijn. Als de tumor nog in het lichaam aanwezig is, kan het immuunsysteem de hele tumor met al zijn variaties leren herkennen. Ook is de tumor na effectieve immuuntherapie kleiner en mogelijk makkelijker te opereren.”

Melanoom patiënten

Het Nederlands Kanker Instituut doet onderzoek naar deze behandeling bij patiënten met uiteenlopende kankersoorten: huid-, darm-, borst-, maag-, blaas-, long-, niercel- en hoofdhalskanker.

Het onderzoek naar huidkanker loopt daarbij voorop. Een eerste onderzoek in 2018 onder 20 melanoom patiënten met uitzaaiingen naar de lymfeklieren liet goede resultaten zien, maar ook veel bijwerkingen.

Aangepaste doseringen

De onderzoekers hebben daarom een nieuw onderzoek gedaan naar de veiligheid en effectiviteit van aangepaste doseringen immuuntherapie voorafgaand aan de operatie. Samen met collega’s in Sydney en Stockholm vergeleken ze drie verschillende behandelschema’s bij 86 melanoom patiënten met uitzaaiingen in de lokale klieren. Voor patiënten in dit stadium van de ziekte was tot voor kort de standaardbehandeling een operatie om de lymfeklieren te verwijderen. Deze patiënten hadden een slecht vooruitzicht. Meer dan de helft van hen overlijdt binnen 5 jaar na de operatie, omdat ze vaak al kleine, onzichtbare uitzaaiingen hebben.

OpACIN-neo-studie

Christian Blank en zijn collega’s publiceren nu de resultaten in de zogenoemde OpACIN-neo-studie (fase 2) in het tijdschrift The Lancet Oncology. In de groep met het behandelschema dat het beste uit de bus kwam, had nog maar 20 procent van de patiënten ernstige bijwerkingen, terwijl de effectiviteit niet minder was.

PRADO vervolgstudie

Momenteel loopt de vervolgstudie PRADO, die de veiligheid en effectiviteit van het beste behandelschema uit de OpACIN-neo-studie onderzoekt bij een grotere groep van 100 melanoom patiënten met uitzaaiingen in de lokale klieren.

Melanoomcentra werken samen

Samen met twee andere grote melanoomcentra in Australië en de VS heeft Blank een internationaal consortium opgezet, dat neo-adjuvante behandelingen en onderzoek daarnaar wil stroomlijnen.

Voor meer informatie over het onderzoek, klik hier voor link naar website AVL.

Meer informatie