Eind februari 2021 ging een meerderheid in de Tweede Kamer akkoord met een motie voor een voorlopige vergoeding van de uitgebreide Whole Genome Sequencing-gebaseerde DNA-test bij uitgezaaide kanker voor patiënten met de hoogste medische noodzaak. De Kamer pleit voor een tijdelijke betaaltitel om geen tijd verloren te laten gaan. De afgelopen jaren hebben patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en artsen zich ingezet om de uitgebreide DNA-test, die gezamenlijk in Nederland zonder winstoogmerk is ontwikkeld, voor patiënten beschikbaar te maken.

Op 10 februari 2021 vond een debat met Minister Van Ark voor Medische Zorg plaats over de urgentie om deze DNA test voor patiënten voor patiënten beschikbaar te maken. Zij had in september 2020 al aan de initiatiefnemers laten weten dat zij het Zorginstituut om advies heeft gevraagd over de plaatsbepaling van moleculaire diagnostiek. In dit debat werd duidelijk dat de uitvoering van het definitieve advies over de bredere moleculaire diagnostiek nog jaren kan duren. Dat is tijd die patiënten met de hoogste medische noodzaak niet hebben.

Voorlopige betaaltitel

Nu een meerderheid van de Tweede Kamer instemt met de motie voor een voorlopige betaaltitel, komt een uitgebreide DNA-test beschikbaar voor patiënten met uitgezaaide kanker van een primair onbekende tumor en voor patiënten die uitbehandeld zijn, maar nog wel een goede medische conditie hebben.

Advies Zorginstituut

Het Zorginstituut stuurt haar advies uiterlijk 31 maart a.s. naar de Minister voor Medische Zorg. Dan zal meer duidelijk zijn over het verwachte tijdpad voor overige richtlijnen en patiëntengroepen met uitgezaaide kanker.

Meer informatie