In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer honderd vrouwen, doordat zij niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. De voorlichting over het uitstrijkje moet beter, vinden experts in het AD.

Geen deel bevolkingsonderzoek

Van de vrouwen die de afgelopen twee jaar zijn opgeroepen, nam slechts 60 procent deel aan het onderzoek. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2015 was dat nog ongeveer 5 procent meer. Vrouwen zien vaak op tegen het onderzoek, denken dat zij geen kanker zullen krijgen, gunnen zich er geen tijd voor of passen bewust.

Uitstrijkje redt levens

Het RIVM berekende op verzoek van het AD hoeveel vrouwen kanker krijgen en sterven doordat zij géén uitstrijkje laten maken. Van de vrouwen die niet aan het onderzoek meedoen, overlijden er jaarlijks 120 tot 150. Het uitstrijkje zou het merendeel van hen hebben gered. ,,Een grove schatting is dat 70 procent van hen sterft als gevolg van het niet of te laat screenen’’, zegt Sandra van Dijk van het RIVM, programmacoördinator van het bevolkingsonderzoek in het Algemeen Dagblad.

Vrouwen tussen 30 en 60 jaar

Vrouwen tussen de 30 en 60 jaar krijgen om de vijf jaar een oproep om bij hun huisarts een uitstrijkje te laten maken. Omdat baarmoederhalskanker zich langzaam ontwikkelt, is het vijfjaarlijkse onderzoek effectief. Het uitstrijkje biedt overigens geen zekerheid: van de 60 procent van de vrouwen die wél meedoen aan het onderzoek, overlijden er jaarlijks vijftig.

Betere voorlichting

Kankerexperts melden in het AD dat de voorlichting over het bevolkingsonderzoek beter moet.

Meer informatie