Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars geeft een financiële bijdrage aan het AMC voor de implementatie van een test die overbehandeling van darmkanker moet voorkomen. Deze aanpak verbetert de kwaliteit van leven van patiënten en geeft op voorhand meer zekerheid over de uitkomst van de behandeling.

Voorkomen van over- en onderbehandeling

Een van de jaarthema’s van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars is het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten door onder- en overbehandeling tegen te gaan. Onder- en overbehandeling heeft uiteenlopende oorzaken: Soms worden de keuzemomenten in de behandeling onvoldoende door de zorgverlener geëxpliciteerd. Of zijn patiënten onvoldoende betrokken bij de keuze van de voor hem beste zorg. Niet alleen de zorgverlener maar soms juist ook patiënten zelf kunnen een bijdrage leveren om onder- en overbehandeling tegen te gaan volgens het Innovatiefonds. Het AMC project past in deze aanpak.

Overbehandeling darmkanker

Met jaarlijks 15.500 nieuwe diagnoses en in totaal 70.628 patiënten in 2015, is een colorectaal carcinoom (darmkanker) de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De overlevingskans is sterk afhankelijk van het stadium van de tumor bij diagnose. Patiënten worden meestal behandeld met chemotherapie, soms aangevuld met doelgerichte anti-EGFR-therapie (behandeling met antilichamen). Het ziekteproces en de behandeling vormen een zware belasting en hebben grote invloed op de kwaliteit van leven van patiënten. Bovendien is de behandeluitkomst zeer variabel. (Bron: Innovatiefonds Zorgverzekeraars)

Wie heeft profijt EGFR-therapie?

De helft van de patiënten heeft geen profijt van de anti-EGFR-therapie. Het AMC heeft een eenvoudige immunohistochemische (IHC) test ontwikkeld en gevalideerd die de tumorgevoeligheid voor anti-EGFR-therapie kan voorspellen.

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft een financiële bijdrage toegekend voor de invoering van deze test. Door zorg op maat aan patiënten te bieden, wordt geprobeerd om de behandelefficiëntie van anti-EGFR-therapie te verbeteren. En zo overbehandeling tegen te gaan en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Meer informatie