‘Pay for benefit’ betekent alleen betalen voor een geneesmiddel dat werkt. Vier recente praktijkvoorbeelden zijn opgenomen in de onlangs verschenen tabloid ‘Medicijnen op maat’. Een van de voorbeelden is van Sanofi.

Bekostigingsafspraken

In 2015 maakten voor het eerst gezamenlijke veldpartijen afspraken over de prijs, de financiering, het uitkomstenonderzoek en gepast gebruik van een geneesmiddel. Sanofi past pay for performance toe bij een geneesmiddel dat wordt toegediend aan patiënten met een beenmergziekte, om de kans op een succesvolle stamceltransplantatie te vergroten. Het middel slaat aan bij circa 80 % van de patiënten. Als het niet werkt, neemt Sanofi de kosten voor haar rekening.

Doelmatig inzetten van middelen

Sanofi Genzyme ziet het als plicht zoveel mogelijk te ondersteunen in het doelmatig inzetten van middelen, aldus Erik Jan Dammers, Franchise Head, Oncology en Immunology Benelux van Sanofi Genzyme vorig jaar in een interview. Erik Jan: “Maar ook op financieel gebied willen we het Nederlandse zorgsysteem niet onnodig belasten. Wij geloven in het efficiënt inzetten van onze geneesmiddelen en we willen ervoor zorgen dat de patiënt die ze nodig heeft ook toegang heeft tot die middelen. Daarom hebben we voor een aantal van onze oncologische en hematologische middelen ‘Pay for Performance’ in het leven geroepen. Dat betekent dat we met de arts na toediening van het middel evalueren of de behandeling succesvol is geweest of niet. Als het middel zijn werk niet heeft gedaan, hoeft het ziekenhuis niet voor het middel te betalen.”

Meer informatie