De volumenorm voor de behandeling van slokdarmkanker (oesofaguscarcinoom) moet snel omhoog naar het minimum aantal van 50. De huidige norm van 20 operaties per jaar, is te weinig om de kwaliteit te kunnen garanderen. De discussie over de norm vindt plaatst binnen de richtlijnencommissie voor slokdarmkanker. Zo meldt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties.

De volumenorm voor slokdarmkanker wordt jaarlijks vastgesteld door SONCOS, een platform van verschillende medische beroepsgroepen. Alleen ziekenhuizen die aan de norm voldoen, bouwen voldoende expertise op en mogen de ingreep uitvoeren. Slokdarmkanker Nederland, onderdeel van Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) en de NFK. vindt echter dat de norm voor slokdarmkanker te laag ligt. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat minimaal 30 of zelfs 50 operaties per jaar noodzakelijk zijn om voldoende expertise op te bouwen. De organisaties willen daarom dat de grens opschuift naar minimaal 50.

Concentratie zorg

Door volumenormen te stellen wordt de zorg van complexe behandelingen steeds meer geconcentreerd in een beperkt aantal ziekenhuizen. Ziekenhuizen die hier niet aan kunnen voldoen, stoppen met de behandeling. Bundeling van kennis en ervaring leidt tot een betere kwaliteit van zorg

Samenvoegen zorg slokdarm- en maagkanker

In dit licht pleit de NFK tevens voor het samenvoegen van de zorg voor slokdarm – en maagkanker in een klein aantal centra. Waarbij de volumenorm voor beide vormen van kanker op minimaal 80 ingrepen per jaar moet worden gesteld.

Nederland 12e plaats in Europa

Nederland staat nu op de 12e plaats in Europa en heeft een vijfjaarsoverlevingskans van 51 procent versus 58 procent in Zweden. Alleen als we de volumenormen opnieuw afstemmen, kan Nederland een internationaal vooraanstaande positie innemen op het gebied van de kankerzorg.

Meer informatie