De Union for International Cancer Control heeft 4 februari uitgeroepen tot Wereldkankerdag. Op deze dag staan mensen in de hele wereld stil bij kanker. Een interview met Erik Jan Dammers, Franchise Head, Oncology en Immunology Benelux van Sanofi Genzyme over de visie van Sanofi op oncologie en de ontwikkelingen in Nederland.

Erik Jan Dammers: ‘Wij hebben met ons team een visie ontwikkeld die weergeeft hoe wij de oncologie in Nederland verder willen brengen. Deze visie loopt gelijk met trends die wij in de oncologie zien. In het kort streven wij naar de juiste behandeling voor de juiste patiënt op het juiste moment.”

Lange historie Sanofi Genzyme

Hij vervolgt; “Onze producten zijn al jaren beschikbaar voor patiënten met borst-, prostaat-, maag-, darm- en longkanker. Denk bijvoorbeeld aan onze producten Taxotere® (docetaxel) en Eloxatin® (oxaliplatin). Het patent van deze geneesmiddelen is inmiddels verlopen en momenteel zijn er generieke varianten beschikbaar. Toch worden deze middelen nog vaak gebruikt in de behandeling en daar zijn we trots op.”

Plek van tumor zegt niet alles

Met het huidige en toekomstige portfolio streeft Sanofi Genzyme naar een behandeling op maat voor de individuele oncologiepatiënt, voor wie weinig alternatieven beschikbaar zijn. “Eigenlijk loopt de ontwikkeling van oncologische geneesmiddelen voor op geneesmiddelen voor veel andere ziektebeelden. Kanker is een heel complexe ziekte. Er is toenemend inzicht dat de plek waar de tumoren zitten niet alles zegt over de specifieke soort kanker waar je mee te maken hebt. Borstkanker bijvoorbeeld is niet één ziekte. Er zijn veel verschillende soorten borstkanker en je moet dus op moleculair en op celniveau onderzoeken om te weten met welke soort kanker je precies te maken hebt. Daarom is het belangrijk om te kijken naar de individuele patiënt. Wij willen behandelingen op maat bieden door ervoor te zorgen dat de patiënt op het juiste moment de meest doelmatige zorg kan krijgen.”

Biomarkers: betere selectie van patiënten

“We onderzoeken bijvoorbeeld biomarkers om te achterhalen via welke paden de ziekte zich verspreidt. Zo krijgen we beter inzicht in welke wegen we moeten afsluiten om de ontwikkeling van tumoren tegen te gaan. Daar ontwikkelen we vervolgens geneesmiddelen voor.”

“In Nederland loopt momenteel een onderzoek op het gebied van prostaatkanker in samenwerking met de Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) met biomarkers om te kijken of we de juiste patiëntengroep voor een behandeling kunnen selecteren. Hierbij werken we met de zogenaamde ARV7 biomarker die zou kunnen helpen voorspellen of bij de patiënt een behandeling met hormoontherapie of juist chemotherapie zal aanslaan. De arts neemt wat bloed af bij de patiënt en vervolgens wordt de biomarker uit het bloed gevist. We onderzoeken of de het effect van de behandeling met ons geneesmiddel Jevtana® (cabazitaxel) anders is bij patiënten bij wie de de biomarker aanwezig is. Op die manier kan je straks als het goed is veel eerder de juiste therapie inzetten bij de juiste patiënt.”

Mogelijkheden voor ‘uitbehandelde’ patiënten

“Daarnaast richten we ons onderzoek op patiënten voor wie nog winst te behalen is. Zij hebben op dit moment vaak geen of heel weinig behandelmogelijkheden meer, of ze komen niet meer in aanmerking voor bepaalde behandelingen. Daar willen we iets aan doen,” vertelt Erik Jan.

“De komende maanden start een onderzoek in het Nederlands Kanker Instituut (Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis) om te bepalen welke therapie en volgorde van (vervolg-)behandelingen voor specifieke prostaatkankerpatiënten optimaal is. Vaak wordt als eerste docetaxel ingezet. Maar als dat op een gegeven moment niet meer werkt, of als de kanker weer terug komt, wat dan? Wat moet je doen met patiënten die een wat agressievere vorm van prostaatkanker hebben? In deze studie onderzoeken we een aantal geneesmiddelen die de afgelopen jaren in Nederland beschikbaar zijn gekomen om te bepalen welke de meest aangewezen behandeling is ná docetaxel en wat de meest optimale volgorde van vervolgbehandeling is. Hierbij testen we twee hormoontherapieën en onze chemotherapie. Dit onderzoek is uniek, omdat er voor het eerst een directe vergelijking wordt gemaakt tussen de verschillende nieuwe geneesmiddelen.”

“In het VU Medisch Centrum Amsterdam onderzoeken we of we met een PET CT scan al in een heel vroeg stadium, namelijk direct nadat de prostaatkankerpatiënt één keer cabazitaxel toegediend heeft gekregen, voorspellende waarden kunnen vinden of het geneesmiddel wel of niet zal aanslaan. Als dit lukt, kan de arts straks veel sneller ingrijpen en bijsturen in het behandelplan van de patiënt. Dat wil zeggen: de arts kan besluiten de therapie voort te zetten, omdat de therapie blijkbaar aanslaat en de patiënt dus optimaal kan profiteren van de behandeling, of de arts besluit de behandeling te onderbreken om over te gaan op een andere therapie die beter aansluit bij deze specifieke patiënt.”

Pay for performance

Sanofi Genzyme ziet het als plicht zoveel mogelijk te ondersteunen in het doelmatig inzetten van middelen. De onderzoeken bij NKI en VUmc zijn hier voorbeelden van. Erik Jan: “Maar ook op financieel gebied willen we het Nederlandse zorgsysteem niet onnodig belasten. Wij geloven in het efficiënt inzetten van onze geneesmiddelen en we willen ervoor zorgen dat de patiënt die ze nodig heeft ook toegang heeft tot die middelen. Daarom hebben we voor een aantal van onze oncologische en hematologische middelen ‘Pay for Performance’ in het leven geroepen. Dat betekent dat we met de arts na toediening van het middel evalueren of de behandeling succesvol is geweest of niet. Als het middel zijn werk niet heeft gedaan, hoeft het ziekenhuis niet voor het middel te betalen.”

Betere informatie op juiste moment

Eric Jan Dammers: “Naast het ontwikkelen van geneesmiddelen, gaan we ook op andere gebieden de samenwerking aan. Vanuit onze samenwerking met het innovatieve start-up bedrijf Soulve is MediMapp ontwikkeld. Dit systeem begeleidt patiënten tijdens hun zorgpad en krijgen zij gedurende hun behandeltraject telkens overzichtelijk informatie die op dat moment relevant is.”

“Op nationaal en internationaal niveau werken we samen met ziekenhuizen, studiegroepen en patiëntenverenigingen, zoals de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) en de Prostaatkanker Stichting om er zeker van te zijn dat de we dingen doen die relevant zijn voor de patiënt.”

SANL.ONC.17.02.0055

Meer informatie