Wetenschappelijke ontdekkingen uit fundamenteel kankeronderzoek moeten sneller bij patiënten belanden. Dat is een van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe virtuele kankerinstituut, schrijft het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde (NTvG).

Samenwerking

KWF Kankerbestrijding maakte in april 2016 de oprichting bekend van een nieuw virtueel instituut gericht op het veel sneller op de markt brengen van resultaten en inzichten uit fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van oncologie.

Steun overheid

De ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de topsector Life Sciences & Health ondersteunen de ambitie van dit instituut.

Autonoom topinstituut

Het autonome topinstituut heeft een eigen visie, missie, ambitie en strategie. Het instituut beoogt de grenzen van wetenschappelijk kankeronderzoek te verleggen met als uiteindelijk doel kanker beter te behandelen, door meer effectieve behandelingen en diagnoses mogelijk te maken. De visie is dat dit topinstituut meer uit het wetenschappelijk onderzoek kan halen dan nu het geval is, aldus KWF.

Uniek initiatief in Nederland

Het instituut is opgebouwd uit teams die fysiek gevestigd zijn in al bestaande onderzoeksinstellingen. De verschillende onderzoeksteams werken samen om kanker te begrijpen en te bestrijden. Dat doen ze door gebruik te maken van het volledige arsenaal aan technologieën en door onderzoeksvragen vanuit meerdere invalshoeken tegelijkertijd te benaderen.

Onderzoek en valorisatie in een

In het instituut werken onderzoekers en een team van valorisatie-experts samen. Deze in oncologie gespecialiseerde professionals kunnen de noodzakelijke verbinding leggen tussen onderzoekers, ondernemers, beleidsmakers en kapitaalverschaffers. Ze zorgen ervoor dat de wetenschappelijke doorbraken uit onderzoek niet alleen in vakbladen te lezen zijn, maar ook zo snel mogelijk worden door vertaald naar nieuwe diagnostiek en innovatieve therapieën.

Meer informatie