Op 5 februari 2018 gaat het Oncode Institute van start, een onafhankelijk virtueel instituut waarin fundamentele toponderzoekers uit het hele land zich verenigen. Verspreid over 9 instituten nemen 43 onderzoeksgroepen deel. Bij aanvang zullen 550 onderzoekers werkzaam zijn binnen Oncode.

Samenwerking en valorisatie

Oncode richt zich op fundamenteel onderzoek waaruit kennis voortkomt die van belang is voor de behandeling van alle vormen van kanker. De onderzoeksgroepen gaan intensief samenwerken met valorisatie-experts om de wetenschappelijke doorbraken sneller bij de patiënt brengen, door de resultaten te verbinden aan translationeel en klinisch onderzoek, beleidsontwikkeling, bedrijven en investeerders.

Er zijn 6 onderzoeksthema’s gedefinieerd:

 • Development of novel technologies
 • Understanding the critical drivers of tumor growth and the causes of resistance
 • Analysis of network perturbations in tumors and tumor-host interactions
 • Causes and consequences of genetic instability
 • Identification of critical drug combinations and biomarkers for personalized cancer treatments
 • Mobilizing immune defense

Partnerinstituten

Bij de start zijn 9 partnerinstellingen aangesloten bij Oncode:

 1. Nederlandse Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek
 2. UMC Utrecht
 3. Hubrecht Instituut
 4. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
 5. Radboudumc
 6. AMC Amsterdam
 7. Leids Universitair Medisch Centrum
 8. Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie
 9. Radboud Universiteit

Het Oncode Institute werkt samen met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Zes onderzoeksgroepen van het onder de KNAW vallende Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek zijn bij Oncode betrokken.

Onderzoeksbudget

In 2015 spraken KWF Kankerbestrijding, de ministeries van Economische Zaken, Volksgezondheid Welzijn en Sport, Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de topsector Life Sciences & Health de ambitie uit om de krachten te bundelen om in een versneld tempo fundamenteel onderzoek te laten uitmonden in betere behandelingen tegen kanker.

De komende vijf jaar investeren deze partijen 125 miljoen euro in het instituut.

Meer informatie