De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) steunt de eerste stappen van het kabinet voor de vergunningverlening voor gentherapieën. Maar, dit is volgens de brancheorganisatie nog onvoldoende om Nederland koploper te maken op het vlak van onderzoek en toepassing van biotechnologie.

Gentherapie

VIG presenteert een aantal suggesties voor aanvullende beleidsmaatregelen:

  • Afschaffing van milieutoets voor klinisch onderzoek met geregistreerde medische ggo-producten binnen de doelziekte.
  • Afschaffing van milieutoets voor klinisch onderzoek met toegelaten medische ggo-producten bij andere aandoeningen.
  • Verder uitbouwen en borgen van lerend systeem voor de milieurisicobeoordeling voor gentherapie.

Meer informatie