In maart jl. publiceerde SONCOS het vierde Multidisciplinaire Normering Oncologische Zorg in Nederland. Het eerste SONCOS normeringdocument werd gepubliceerd in december 2012, vanuit de behoefte van de beroepsgroepen van chirurg-oncologen (NVCO), internist-oncologen (NVMO) en radiotherapeut-oncologen (NVRO) om de (rand)voorwaarden waar goede oncologische zorg aan zou moeten voldoen, vast te leggen.

Continu verbeteringen zorg

Op basis van technische innovaties, wetenschappelijke inzichten, ervaringen in de dagelijkse praktijk en consensus binnen de beroepsgroep, is oncologische zorg voortdurend aan verandering onderhevig. Dat is de reden dat het SONCOS-document jaarlijks wordt herzien, zodat het voortdurend de verbetering van de zorg voor oncologiepatiënten kan aanjagen.

Voor de centra die oncologische zorg verlenen is afgesproken dat er na publicatie van nieuwe normen een jaar implementatietijd is om hier aan te voldoen, tenzij anders omschreven in dit document.

Radiotherapie

Zoals voorgaande jaren bevat het rapport een algemeen deel waarin de eisen die aan een oncologisch centrum gesteld kunnen worden beschreven staan en daarnaast een tumorspecifiek deel. Het rapport “Kwaliteitsnormen van Radiotherapie” van de NVRO is integraal als bijlage toegevoegd.

Deelnemende verenigingen

Voor het Vierde SONCOS Normeringsrapport hebben naast de reeds participerende beroepsverenigingen van urologen (NVU), gynaecologen (NVOG), long- en thoraxchirurgen (NVvL/NVT), gastro-intestinaal chirurgen (NVGIC), neurochirurgen (NVvN), hoofd-hals chirurgen (NWHHT), maag-darm-lever artsen (NVMDL), endocrinologen (NVE) en longartsen (NVALT) ook de diagnostische disciplines, de Nederlandse Verenigingen voor Radiologie (NVvR), Nucleaire geneeskunde (NvNG) en Pathologie (NVVP) bijgedragen en specifieker omschreven aan welke voorwaarden ‘state-of-the art’ oncologische diagnostiek moet voldoen.

Verpleegkundigen

Ook heeft het SONCOS-bestuur uitgebreid overleggevoerd met de beroepsvereniging van verpleegkundigen in de oncologie (V&VN Oncologie) en het College Zorg  Opleidingen (CZO). Het CZO is verantwoordelijk voor de eindtermen van de opleiding tot oncologieverpleegkundige.

Meer informatie