Vier centra mogen protonentherapie aanbieden

1 augustus 2013 – Protonentherapie is een nieuwe vorm van radiotherapie die gebruikt kan worden voor de behandeling van specifieke vormen van kanker. In Nederland bestaan nu nog geen faciliteiten om protonentherapie aan te bieden. De nieuwe Regeling protonentherapie maakt de verlening van maximaal vier vergunningen mogelijk, op grond van de Wet op bijzondere medische verrichtingen, voor protonentherapie met een behandelcapaciteit van in totaal 2200 patiënten.

Vergunningprocedure

Er is ruimte voor één aanbieder in het noorden van Nederland, twee in de Randstad en één in het zuiden. De vergunningprocedure staat alleen open voor Universitair Medische Centra of instellingen die een samenwerkingsverband hebben met een UMC. Vergunningen kunnen tot 30 augustus worden aangevraagd waarna deze getoetst zullen worden. Alleen indien aan alle voorwaarden wordt voldaan zal de vergunning verleend worden. De Regeling protonentherapie met de daarbij horende vergunningvoorwaarden zal op korte termijn in de Staatscourant gepubliceerd worden.

VUmc, AMC en Antoni van Leeuwenhoek

Meer dan de helft van alle kankerpatiënten hebben behandeling door bestraling (ofwel radiotherapie) nodig om de groei van de tumor te stoppen. Er zijn verschillende methodes om tumoren te bestralen, waarvan de meest voorkomende de bestraling met fotonen is (röntgenstralen). Bestralingen met protonen (protonentherapie), is een vorm van bestraling die al wel geruime tijd in het buitenland plaatsvindt, maar nog niet in Nederland. VUmc wil gezamenlijk met het Academisch Medisch Centrum en het Antoni van Leeuwenhoek een centrum voor protonentherapie in Amsterdam realiseren.

Effectiever en minder bijwerkingen

De Gezondheidsraad schat dat in 2015 ten minste negenduizend kankerpatiënten in Nederland in aanmerking kunnen komen voor protonentherapie. Dat is bijna tien procent van alle kankerpatiënten in Nederland. Vooral kinderen en bijvoorbeeld patiënten met schedelbasistumoren en oogtumoren hebben baat bij protonentherapie. Daarnaast kan voor uiteenlopende tumorsoorten, waaronder long-, borst-, en hoofd/halstumoren, protonentherapie voor een specifiek deel van de patiënten resulteren in een behandeling die effectiever is en/of met minder bijwerkingen gepaard gaat.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee