Vanaf 1 november 2021 wordt het gebruik van de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) verplicht voor geneesmiddelenonderzoek, meldt CCMO.

De VGO is onderdeel van de nieuwe procedure lokale haalbaarheid die de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) samen met haar aangesloten partners en de CCMO heeft ontwikkeld. Met als doel dat de procedures voor de lokale haalbaarheid in de deelnemende instellingen al gestart zijn, vóórdat de toetsingscommissie (erkende METC of CCMO) het onderzoeksdossier beoordeelt.

Verplicht vanaf 1 november 2021

Sinds 1 december 2020 kunnen opdrachtgevers gebruikmaken van de VGO voor de beoordeling van de geschiktheid van de deelnemende centra. Vanaf 1 november 2021 wordt gebruik van de VGO verplicht voor geneesmiddelenonderzoek. Het is vanaf die datum niet meer mogelijk om voor geneesmiddelenonderzoek gebruik te maken van de huidige Onderzoeksverklaring. De CCMO-richtlijn Externe Toetsing (RET) wordt hierop aangepast.

Voor het overige WMO-plichtige onderzoek zal de verplichting van de VGO in 2022 gefaseerd worden ingevoerd. Het blijft echter mogelijk om voor dergelijk onderzoek de VGO al vrijwillig te gebruiken.

Meer informatie