4 augustus 2014 

Het door de beroepsgroepen geaccordeerde SONCOS-normeringsdocument stelt als criterium dat er ten minste twee geregistreerde internist-oncologen werkzaam moeten zijn in een ziekenhuis waar oncologische zorg wordt geboden.

Eisen registratie internist-oncoloog

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVM0) heeft beloofd zich in te zetten om te zoeken naar oplossingen voor de ziekenhuizen die door deze eis in de problemen raken. Allereerst is in kaart gebracht welke internisten oncologische zorg verlenen zonder de officiele aantekening internist-oncoloog. En welke compententies gevraagd worden voor een certificaat van bekwaamheid. 

Uitstel maximaal drie jaar

De conclusie was dat alleen ante rade registratie door een gedegen door de sectie vooraf goedgekeurd individueel programma kan leiden tot een objectieve beoordeling van competenties en tot registratie als internist-oncoloog. Een dergelijk programma kost veel tijd en geld. Daarom is onlangs door de NVMO en NIV-sectie Medische Oncologie een verzoek gedaan aan SONCOS om deze eis per ziekenhuis tot maximaal 3 jaar uit te stellen.

Meer informatie