Als iemand onafgebroken tien jaar vrij is van kanker mogen verzekeraars bij het afsluiten van overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen de ziekte niet meer meewegen bij de vaststelling van premies. Bij jongeren tot 21 jaar gaat een termijn gelden van vijf jaar. Als een jongere herstelt van kanker is de kans groter dat de ziekte niet terugkeert.

Per 1 januari 2021

Dit besluit is op voorstel van minister Hoekstra van Financiën in het Staatsblad gepubliceerd en treedt per 1 januari 2021 in werking. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten­organisaties en het Verbond van Verzekeraars hebben een lijst opgesteld met specifieke kankersoorten waar kortere termijnen gehanteerd kunnen worden.

De algemene termijn van 10 jaar sluit aan bij gelijksoortige regelingen in Frankrijk en België. Voor ex-kankerpatiënten waarbij kanker werd gediagnosticeerd toen zij jonger dan 21 waren, geldt een kortere termijn van 5 jaar. Het is juist voor deze groep van belang om een overlijdensrisicoverzekering te kunnen afsluiten, omdat zij in een levensfase zitten waarin zij een overlijdensrisicoverzekering nodig kunnen hebben. Minister Hoekstra: “Vanaf begin af aan stond voor mij vast dat dit probleem opgelost moest worden. Het is essentieel dat mensen die de strijd van kanker hebben gewonnen, zich net als ieder ander kunnen verzekeren zonder hun ziekteverleden mee te torsen. Ook voor jongeren is het belangrijk om verder te kunnen, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek of een bedrijfskrediet waarbij een overlijdensrisicoverzekering vaak een voorwaarde is.”

Meer informatie