Een kwart van alle mannen die vanwege kanker hun prostaat laten verwijderen, heeft daarna last van blijvende incontinentie. De kans daarop is kleiner in ziekenhuizen die de operatie vaker uitvoeren. In ziekenhuizen waar die ingreep jaarlijks bij meer dan honderd patiënten wordt gedaan, is het risico 30 procent lager dan in ziekenhuizen die minder ingrepen doen, zo meldt de Volkskrant.

Minimumnorm aantal operaties

De Volkskrant baseert zich op landelijk onderzoek onder 1800 patiënten van Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), dat vandaag online wordt gepubliceerd door het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Het onderzoeksresultaat ondersteunt het besluit van de NVU dat ziekenhuizen een minimaal aantal prostaatverwijderingen voor prostaatkanker per jaar moeten verrichten. Mede op basis van dit onderzoek zal dat aantal in 2019 waarschijnlijk worden opgeschroefd van 50 naar 100 operaties per ziekenhuis per jaar.

Onderzoek declaratiedata

Het onderzoek is tot stand gekomen door een samenwerking tussen artsen en zorgverzekeraars waarbij declaratiedata zijn gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Zilveren Kruis en ZN constateerden dat er aanwijzingen waren voor een flink verschil in neveneffecten bij prostaatverwijdering. Met behulp van declaratiedata van zorgverzekeraars CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis is vervolgens door ZN in samenwerking met de NVU en Vektis het gebruik van incontinentiemateriaal na prostaatverwijdering op landelijke schaal onderzocht. Deze succesvolle samenwerking nodigt uit om ook bij andere aandoeningen op eenzelfde wijze tot inzicht in de uitkomsten van zorg te komen.

Meer informatie