Gedurende de eerste coronagolf in 2020 werden er ruim één derde minder borstkankerdiagnoses gesteld. Ook kregen meer vrouwen een andere behandeling aangeboden, om daarmee de druk op de zorg te ontlasten. Dat blijkt uit een studie naar de impact van de coronapandemie op diagnostiek, stadiumverdeling en initiële behandeling bij borstkankerpatiënten van Anouk Eijkelboom (IKNL) en collega’s. De studie is de eerste die op basis van de Nederlandse Kankerregistratie inzichtelijk maakt wat het effect is van COVID-19 op de behandeling van kankerpatiënten.

Tijdens de onderzoeksperiode (week 2-17 van 2020) zijn er ruim één derde minder (1150) borstkankerdiagnoses gesteld, waarbij de daling het grootst was in lage stadia. Daarnaast vond er een verschuiving in initiële behandelingen plaats. Patiënten werden vaker behandeld met neo-adjuvante hormoontherapie, een therapievorm die wordt ingezet om de tumor voor een operatie te verkleinen en eventuele uitzaaiingen te elimineren. Chirurgische ingrepen konden daardoor later worden uitgevoerd.

Impact corona op kankerzorg

In april 2020 werd het NABON (Nationaal Borstkanker Overleg Nederland) COVID-19 consortium opgezet om de borstkankerzorg in coronatijd te monitoren en te evalueren. Eijkelboom en collega’s vergeleken data uit week 2 tot en met 17 van 2020 met de jaren 2018 en 2019. Alle vrouwelijke patiënten die in dat tijdbestek de diagnose borstkanker kregen werden geïncludeerd. In nadere analyse keken de onderzoekers naar de initiële behandeling binnen drie maanden, leeftijd en stadiumverdeling.

Meer informatie