Verplichte en niet-verplichte ZiZo indicatoren oncologie

29 februari 2012

29 februari 2012

Sinds 2011 wordt onderscheid gemaakt tussen indicatorensets voor aandoeningen die verplicht moeten worden aangeleverd voor het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en indicatoren die niet verplicht zijn.

In 2012 worden in Zichtbare Zorg Ziekenhuizen in totaal voor 43 aandoeningen indicatoren uitgevraagd.

Verplichte indicatoren oncologie

De verplichte indicatoren voor oncologie vindt u hieronder, samen met het invuldocument en de bijbehorende indicatoren.

Baarmoederhalsafwijkingen

Blaascarcinoom

In opzet curatieve behandeling Prostaatcarcinoom

Longcarcinoom

Maagcarcinoom

Maligne Lymfoom: Diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL)

Mammacarcinoom

Niet verplichte indicatoren oncologie

Voor 14 aandoeningen is de aanlevering van gegevens in 2012 over verslagjaar 2011 facultatief. Dit zijn 7 nieuw ontwikkelde indicatorensets en 7 reeds uitgevraagde indicatorensets die dermate zijn aangepast, dat de aanlevering van gegevens voor deze aandoeningen in 2012 ook facultatief is.

Hoewel de openbaarmaking van gegevens in 2012 niet verplicht is, worden de instellingen op basis van vrijwilligheid wel verzocht hun gegevens beschikbaar te stellen voor de zorginkoop van de zorgverzekeraars (niet openbaar beschikbaar voor andere partijen of andere doeleinden) en voor de openbare databestanden van Zichtbare Zorg (openbaar voor derden, bijvoorbeeld kiesBeter.nl en patiëntenorganisaties).

De niet verplichte indicatoren voor oncologie vindt u hieronder, samen met het invuldocument en de bijbehorende indicatoren.

Colorectaal Carcinoom

Melanoom van de huid


Ontvangst gegevens voor indicatoren vanuit landelijke registraties

Het IKNL kan gegevens voor de aandoeningen Mammacarcinoom, Blaascarcinoom, Prostaatcarcinoom en Maagcarcinoom uiterlijk 16 maart 2012 leveren aan de instellingen.

Voor de instellingen die deelnemen aan de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) worden uiterlijk 30 maart 2012 gegevens voor de indicatorenset Colorectaal carcinoom op ‘mijnDSCA’ geplaatst.
 

Meer informatie

 NL.CAB.12.02.01
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee