Er is een nieuwe versie van de Patiëntenwijzer voor bloed- en lymfeklierkanker beschikbaar. In de Patiëntenwijzer kunnen patiënten zien of een ziekenhuis voldoet aan de basisvoorwaarden die patiëntenorganisatie Hematon stelt. Er zijn twee nieuwe voorwaarden aan de wijzer toegevoegd.

Verbeteren conditie

Zo kunnen patiënten in de nieuwe patiëntenwijzer zien of het ziekenhuis een programma heeft om de conditie van patiënten te verbeteren.

En de nieuwe Patiëntenwijzer geeft aan of het ziekenhuis beleid heeft ontwikkeld voor palliatieve zorg.

Aantal nieuwe patiënten

In 2018 werd als nieuw criterium het aantal nieuwe patiënten per ziekenhuis aan de Patiëntenwijzer toegevoegd. Dat aantal is een indicatie voor de ervaring van dat ziekenhuis met de behandeling van nieuw gediagnosticeerde patiënten. Hematon ziet dat als eerste stap naar duidelijkheid over of artsen die meer patiënten behandelen, meer ervaring opdoen waardoor de uitkomsten van de behandeling beter worden.

Over Hematon

Hematon is de organisatie voor patiënten met een hematologische-oncologische aandoening en mensen die daarvoor een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Zoals AML, CLL, CML, MDS, hodgkinlymfoom en multipel myeloom.

Meer informatie