21 januari 2015

De leergang DBC-systematiek voor de ziekenhuiszorg is vernieuwd. De nieuwe versie is nu in lijn met de regels die gelden in de DBC-systematiek vanaf 1 januari 2015.

 

Online cursus

Een leergang is een gratis online cursus die professionals in relatief korte tijd introduceert in (een onderdeel van) de DBC-systematiek. Er zijn op dit moment vijf leergangen beschikbaar, te weten:

  • DBC Leergang Geestelijke gezondheidzorg – systematiek 2015
  • DBC Leergang DSM IV
  • DBC Leergang Ziekenhuiszorg – systematiek 2005-2011
  • DBC Leergang Ziekenhuiszorg DOT – systematiek 2015
  • DBBC Leergang Forensische zorg – systematiek 2015
  • DBC Leergang Geriatrische revalidatiezorg – systematiek 2015

Netwerkbijeenkomsten

Voor mensen die na het doorlopen van de leergangen behoefte hebben aan meer informatie, organiseert  DBC-Onderhoud bijeenkomsten waarin informatie, adviezen en handvatten worden gegeven over de DBC-systematiek.

Meer informatie