Verlichte toets toelating tot add-on voor dure geneesmiddelen uit 2011

15 mei 2012 – Per 1 januari 2012 is er een verandering opgetreden in de ziekenhuisbekostiging van dure en weesgeneesmiddelen. 23 geneesmiddelen die eind 2011, onder het ‘oude regime’ zijn ingediend voor plaatsing op de stofnamenlijst van de beleidsregel Dure geneesmiddelen, konden door CVZ niet binnen de afgesproken tijd (1 april 2012) beoordeeld worden. Daardoor kwamen deze geneesmiddelen niet in aanmerking voor bekostiging via de add-ons in de DOT-systematiek, terwijl sinds vanaf de registratiedatum van deze geneesmiddelen wél verzekerde aanspraak hierop hadden.

Wegwerken achterstand beoordelingen

Het CVZ toetst nieuwe geneesmiddelen aan meerdere criteria op het gebied van kosten, therapeutische meerwaarde en doelmatigheid. Vandaag heeft minister Schippers (VWS), in overleg met de NZa en het CVZ, besloten tot de tijdelijke invoering van een verlichte toets voor deze, in 2011 ingediende geneesmiddelen. In een latere fase kan de zwaardere toets alsnog worden uitgevoerd maar dan in het kader van een toets voor het basispakket. Mocht dan blijken dat een betreffend middel niet aan alle criteria van de zwaardere toets voldoet, zal dit gevolgen hebben voor de vergoeding ervan uit het basispakket.

Dit lost een belangrijk probleem op dat was ontstaan met de overgang van de beleidsregel Dure geneesmiddelen naar de add-ons. VWS zegt hierover in het nieuwsbericht “Hierdoor kunnen deze geneesmiddelen sneller in het bekostigingssysteem voor ziekenhuizen worden opgenomen en hoeven patiënten en ziekenhuizen niet onnodig lang te wachten met de toepassing van de nieuwe geneesmiddelen.”

Toegang tot innovatieve geneesmiddelen bemoeilijkt sinds 2012 

Deze verlichte toets lost niet de problemen op die Sanofi heeft gesignaleerd in het focusdocument Toegang tot innovaties, namelijk:

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee