De risicostratificatie in de eerstelijn en naleving van richtlijnen in de eerste- en tweedelijn bij actinische keratose, een voorstadium van plaveiselcelcarcinoom, kan efficiënter. Dat stellen Eline Noels (Erasmus MC, IKNL) en collega’s in de British Journal of Dermatology. IKNL bericht erover. Actinische keratose is een huidaandoening veroorzaakt door (overmatige) blootstelling aan zonlicht.

Actinische keratose

De onderzoekers signaleren onderbenutting en niet-passende behandelingen bij patiënten met actinische keratose, hoge verwijscijfers vanuit de eerstelijn gecombineerd met uitgebreide follow-ups in de tweedelijn. Volgens de onderzoekers kunnen inspanningen gericht op betere risicodifferentiatie en naleving van richtlijnen nuttig zijn om de efficiëntie bij actinische keratose te verhogen.

Huidaandoening door zonlicht

De hoge prevalentie van actinische keratose vereist een optimaal gebruik van medische hulpmiddelen. Het doel van deze studie was beter inzicht te krijgen in zorg aan patiënten met actinische keratose door deze zorgverlening te beschrijven aan de hand van een population-based cohort (Rotterdam Studie), routinematige patiëntendossiers van een huisartsennetwerk (IPCI) en landelijke diagnose- en behandelgegevens uit het DBC-informatiesysteem (DIS).

Aan de hand van deze drie gegevensbronnen werd het gebruik van zorg, de diagnose, de behandeling en follow-up van patiënten met actinische keratose in Nederland beschreven.

Onderbenutting behandeling

Eline Noels en collega’s concluderen dat de zorgverlening bij personen met actinische keratose lijkt af te wijken van de richtlijnen, zowel in de eerste- als in de tweedelijnszorg.

De onderzoekers signaleren:

  • Onderbenutting van behandeling van (verdachte) huidplekken,
  • Niet-passende behandelingen
  • Hoge verwijscijfers zonder een goede risicostratificatie in de eerstelijn
  • In combinatie met een uitgebreide follow-up in de tweedelijn.
  • Dit leidt tot inefficiënt gebruik van zorgmiddelen en overbelasting van zorgverleners in de tweedelijn.

Inspanningen gericht op betere risicodifferentiatie en naleving van richtlijnen kunnen volgens de onderzoekers nuttig zijn om de efficiëntie bij het beheer actinische keratose te verhogen.

Meer informatie