Veranderingen voor dure geneesmiddelen

10 januari 2012

10 januari 2012

Met de overgang van de Beleidsregel Dure geneesmiddelen naar de dure intramurale geneesmiddelen in add-ons, met ingang van 1 januari 2012, is een aantal zaken ingrijpend gewijzigd.

Van bovenbudgettaire vergoeding naar prestatiebekostiging

Was de vergoeding voorheen een vaste, bovenbudgettaire bekostiging, nu zijn de dure geneesmiddelen onderdeel van het gereguleerde segment (A-segment). De NZa stelt voor de DBC-zorgproducten en de add-on in het gereguleerde segment een maximum tarief vast.

De add-ons dure en weesgeneesmiddelen zijn gedefinieerd als de gebruikte hoeveelheid in (eenheden van) milligram per toedieningsvorm of in units (E) per toedieningvorm. Deze afrekeneenheid wijkt af van de afrekeneenheid in 2011.

In de DOT-correctierelease voor 2012 zijn de maximum kostentarieven voor de add-ons dure- en weesgeneesmiddelen toegevoegd. Deze tarieven zijn conform de aanwijzing van de Minister van VWS gebaseerd op de AIP-lijstprijzen (apotheek inkoop prijs), zonder te corrigeren voor inkoopvoordelen. Voor de add-ons geldt in 2012 derhalve een maximum tarief van 100% AIP per gebruikte hoeveelheid of kleinste verpakkingseenheid.

Van vaste bekostiging naar bilaterale onderhandeling

Een ander nieuw aspect van de ingevoerde prestatiebekostiging is dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars bilateraal afspraken moeten maken over de tarieven van de DBC zorgproducten in zowel het vrije B- als het gereguleerde A-segment én over de add-ons (dure en weesgeneesmiddelen.

De verplichte bekostiging uit de Beleidsregel dure geneesmiddelen van 80% van de netto inkoopprijs, zonder vooroverleg of afspraak, behoort tot het verleden. Afspraken over prijs/kwaliteit/volume van dure geneesmiddelen en alle bijbehorende DBC-zorgproducten kunnen met ingang van dit jaar per instelling, per zorgverzekeraar verschillen. 

Zorgverzekeraars lopen geen risico op dure geneesmiddelen

In principe geldt dat zonder productieafspraak met de individuele zorgverzekeraar over dure geneesmiddelen er geen ‘recht’ is op het voldoen van de declaratie. Volgens het Hoofdlijnenakkoord dat de diverse brancheorganisaties medio vorig jaar hebben afgesloten, moeten dit jaar de productieafspraken al in april zijn afgerond – een grote versnelling ten opzichte van voorgaande jaren.

Tot 2015 worden de kosten voor dure geneesmiddelen nog vereffend via het vereveningsstelsel. Dit betekent dat zorgverzekeraars vanaf 2015 risico gaan lopen op dure geneesmiddelen, wanneer het vereveningsstelsel wordt afgeschaft en zij 100% risico zullen dragen.

DOT in de medische oncologie

De NVMO heeft op haar website een informatiesheet DOT in de medische oncologie gepubliceerd. Voor deze informatiesheet dient u in te loggen.

Meer informatie

NL.CAB.12.01.02
 

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee