Veldnorm cytostatica per 1 januari 2014

9 januari 2014

9 januari 2014

Op 1 januari 2014 is de veldnorm Voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica van start gegaan. Met deze veldnorm wordt een vervolg gegeven aan de IGZ-circulaire met betrekking tot cytostatica van 20 december 2011.

De NVZA heeft hiertoe het initiatief genomen en heeft de norm samen met de NVMO en V&VN Oncologie uitgewerkt. Met de veldnorm wordt gestreefd naar een aanvulling op de circulaire met specifieke verdieping en verduidelijking, bijvoorbeeld over het aspect van de verantwoordelijkheid rondom de cumulatieve doseringen.

Aanwijzingen hele traject

Deze veldnorm verschaft aanwijzingen over het gehele traject van voorschrijven tot toedienen van parenterale cytostatica, waarbij de veldnorm het voorschrijven van cytostatica voorbehouden heeft gelaten aan artsen met daartoe benodigde bekwaamheid. Dat is smaller gesteld dan nu op sommige locaties de praktijk is. Op dit moment hebben betrokken partijen gezien het feit dat zij cytostatica per definitie beschouwen als risicovolle middelen in de veldnorm (nog) geen ruimte geboden om bepaalde cytostatica in specifieke situaties door physician assistants of verpleegkundig specialisten te laten voorschrijven.

Voorschrijven verpleegkundig specialisten nog niet besloten

Om physician assistants of verpleegkundig specialisten bepaalde cytostatica in specifieke situaties te laten voorschrijven is nog geen afgewogen standpunt ingenomen. Hier is meer tijd en nadere discussie nodig. De NVZA zal derhalve in het eerste kwartaal van 2014 vervolggesprekken opstarten met de NVMO en de V&VN afdeling Verpleegkundig Specialisten om dit nader te bekijken. Indien dat van toepassing is, zal de veldnorm hierop worden aangepast.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee