Op 17 januari jl. promoveerde Philip Schouten aan de Universiteit Utrecht op zijn proefschrift Identification and treatment of patients with BRCA1 or BRCA2-defective breast and ovarian cancer.

Biologische eigenschappen

De behandeling van borst- en eierstokkanker wordt steeds meer afgestemd op de biologische eigenschappen van de specifieke tumor. Hiervoor moeten bruikbare testen worden ontwikkeld. Deze testen moeten in combinatie met behandelingen gevalideerd worden, voordat zij beschikbaar komen voor patiënten. In het onderzoek, waarop Philip Schouten promoveerde, werden meerdere testen en behandelingen onderzocht.

Hoge dosis chemotherapie

Net als in eerder onderzoek bleek dat een DNA profiel (BRCA-like profiel), dat suggereert dat sommige borstkankers schade in het erfelijk materiaal niet goed kunnen repareren, voorspellend te zijn voor baat bij hoge dosis chemotherapie. Zo’n hoge dosis chemotherapie geeft veel schade die niet gerepareerd kan worden, waardoor de tumorcellen sterven. Patiënten met een tumor met het BRCA-like profiel hadden een 5- tot 6-voudig verlaagd risico op overlijden als zij behandeld werden met hoge dosis chemotherapie vergeleken met een standaardbehandeling.

Twee metingen

Het BRCA-like DNA profiel kon verbeterd worden door twee andere metingen te doen. De aan- en afwezigheid  van twee genen, Xist en 53BP1, bleken net als in eerder fundamenteel onderzoek ongevoeligheid van BRCA-like tumoren voor een hoge dosis chemotherapie te voorspellen.

Een nieuwere vorm van therapie voor patiënten met een tumor met een DNA reparatieprobleem is remming van de stof PARP (Poly(ADP)-ribose-polymerase).

Onderzoeksfase

De wetenschappers in Utrecht zijn een onderzoek gestart om te testen of remming van PARP in combinatie met carboplatine beter is dan de huidige standaard therapie. Carboplatine geeft ook schade die niet gerepareerd kan worden. Daarnaast vonden zij ook een BRCA-like DNA profiel in eierstokkanker. Deze resultaten bevinden zich nog in verschillende onderzoeksfases, voordat zij bij patiënten ingezet kunnen worden.

Meer informatie