Een groot deel van patiënten met gelokaliseerde en lokaalgevorderde prostaatkanker meldt twee jaar na diagnose last te hebben van urine-incontinentie en erectiestoornissen. Dit geldt vooral voor patiënten die een prostaatectomie hebben ondergaan. Dit blijkt uit een population-based studie van Robin Vernooij (IKNL) en collega’s op basis patiënt gerapporteerde data.

Het deel van patiënten  met deze klachten zoals gerapporteerd in deze studie is groter dan eerder is gerapporteerd op basis van klinische trials. Dit onderschrijft het belang van studies in ongeselecteerde patiëntpopulaties, uit de dagelijkse klinische praktijk.

Over het onderzoek

In Nederland wordt een groot deel van de patiënten met gelokaliseerde prostaatkanker niet direct behandeld maar gevolgd middels een actief surveillancebeleid. Dat zou kunnen betekenen dat patiënten die in dit studiecohort een prostaatectomie kregen al bij diagnose minder gunstige ziektekenmerken hadden. Dat heeft invloed op de onderzochte uitkomsten.

Deze studie was niet geschikt voor het evalueren van het effect van het ziekenhuisvolume op de functionele uitkomsten van patiënten.

Meer informatie