De verwijzingen en behandelingen voor mensen met kanker zijn tijdens de corona-uitbraak minder hard terug gelopen dan voor andere diagnoses.

Toch heeft de corona uitbraak geleid tot 65 duizend minder verwijzingen voor oncologische zorgvragen. Dit is 14% van het aantal verwijzingen in een jaar.

Daling aantal verwijzingen

In ziekenhuizen is het aantal oncologiepatiënten na de uitbraak met bijna de helft afgenomen. De meest urgente zorg heeft wel plaatsgevonden. Dat blijkt uit de eerste rapportage over de opstart van de oncologische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit, het RIVM, SONCOS, DHD, ZorgDomein, IKNL en DICA.

Ziekenhuizen hebben lopende behandelingen opgeschort of anders uitgevoerd.  De meest urgente zorg lijkt wel te zijn geleverd. Ook het aantal operaties en opnames bij oncologie is minder hard gedaald dan bij overige vormen van zorg.

Niet alle vormen van kanker zijn direct levensbedreigend. Uitstel van zorgt hoeft dus niet altijd directe gevolgen voor de gezondheid te hebben. Bij de meeste soorten kanker zal een achterstand ingelopen moeten worden om negatieve gevolgen voor de gezondheid te voorkomen.

De reguliere zorg wordt gefaseerd hervat.

Meer informatie