Volgens een bericht van RTV Noord opent het UMCG in januari 2018 het eerste protonencentrum van Nederland.

Protonentherapie minder schade

Bij enkele patiënten, waarbij het risico op bijwerkingen ondanks de moderne bestralingstechnieken met fotonen nog verhoogd is, kan door het gebruik van protonen de hoeveelheid straling op gezonde organen worden verlaagd. Om te beoordelen of een patiënt voordelen van bestraling met protonen kan verwachten worden er twee bestralingsplannen gemaakt: één met protonen en één met fotonen.

Indicaties

Het UMCG is één van de eerste instellingen in Nederland dat naast de huidige geavanceerde (fotonen) bestralingstechnieken ook protonentherapie gaat aanbieden. Het UMCG start met het behandelen van patiënten met de volgende indicaties: hoofdhals-tumoren, schedelbasistumoren, neuro-oncologische tumoren en kindertumoren. (Bron: UMCG)

‘Alleenrecht’ op kinderen

Het UMCG wordt het enige protonencentrum dat kinderen gaat behandelen. Kinderen zijn speciaal gebaat bij protonentherapie, omdat zij meer last hebben van schade aan gezond weefsel.

Het UMCG werkt hiervoor samen met het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, zo meldt RTV Noord. Concentratie van protonentherapie voor kinderen is gewenst vanwege de kleine aantallen, de grote diversiteit van tumoren en de benodigde kennisontwikkeling. Samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum en het UMCG is daarom een logische en noodzakelijke stap. Het streven is om kinderen met kanker vanuit beide locaties de best mogelijke zorg te geven, die naadloos op elkaar is afgestemd.

Leerstoel protonentherapie

In september jl. meldde het UMCG al dat ​Stefan Both is benoemd tot hoogleraar klinische fysica met de leerstoel protonentherapie bij de Rijksuniversiteit Groningen ten behoeve van het UMCG. Both is de eerste hoogleraar in Nederland met de leerstoel protonentherapie.

Oneens over capaciteit

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders blijven het oneens over de benodigde capaciteit voor protonentherapie in ons land. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt de beoogde 2200 behandelingen per jaar veel te veel. De Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) juist te weinig.

Zorginstituut Nederland, de protonencentra, de beroepsgroep en zorgverzekeraars gaan samen landelijke indicatieprotocollen per tumorgebied vaststellen. Op basis hiervan worden mensen geselecteerd die mogelijk baat hebben bij protonentherapie. Op basis van de klinische uitkomsten wordt vastgesteld hoeveel klinische winst deze therapie geeft. Dat vormt uiteindelijk de basis voor het vaststellen van het uiteindelijke aantal patiënten dat baat heeft bij protonentherapie.

Meer informatie