UMCG biedt App voor nazorg kanker

4 juni 2012 – Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) introduceert een unieke App die het mogelijk maakt om de nazorg voor (ex-)kankerpatiënten zorgvuldig en op maat te laten plaatsvinden.

Belangrijk voordeel van de App is dat gebruikers – samen met de zorgverleners – hiermee voor een groot deel zelf de regie over de follow-up krijgen. De zogenoemde ‘Survivor Care App’ is ontwikkeld door het oncologisch team van het UMCG onder leiding van ICT-deskundige Anja Koopman en medisch oncoloog prof. Jourik Gietema.

Het aantal patiënten dat kanker overleeft, neemt gelukkig steeds meer toe. Dit is vooral te danken aan betere behandelmogelijkheden. Inmiddels is bekend dat het zorgtraject na een oncologische behandeling cruciaal is voor een goed herstel op lange termijn. Voor overlevers van kanker (‘survivors’) en hun zorgverleners is het daarom noodzakelijk om de beschikking te hebben over een samenvatting van de gegeven behandeling en een op maat gemaakt nazorgplan, ook wel ‘survivorship care plan’ genoemd.Zo worden ‘survivors’ – en hun zorgverleners – geholpen om de follow-up fase goed te doorlopen. In het begin richt de follow-up zich vooral op het vroegtijdig vaststellen van de mogelijke terugkeer van de ziekte. Later zal de focus meer liggen op ontwikkeling van mogelijke late effecten van de behandeling en het behoud van gezondheid.

QR-code

De App is ontwikkeld op basis van jarenlange kennis en bevat veel mogelijkheden. Behalve relevante informatie over de behandelgeschiedenis van de betreffende patiënt, omvat de App ook het persoonlijke survivorship care plan, waarin alle controleafspraken en de daarbij behorende onderzoeken staan. Dit plan, dat is samengesteld door de behandelend arts, kan door de patiënt op de polikliniek worden ingescand in een smartphone (vooralsnog alleen iPhone) met een QR-code. Na het inscannen kunnen de gemaakte afspraken worden toegevoegd en gesynchroniseerd met de kalender van de iPhone. Gebruikers kunnen vragen en aantekeningen noteren en de verkregen antwoorden opnemen. Daarnaast kunnen zij beeldmateriaal archiveren en recente publicaties (o.a. documentaires en artikelen) raadplegen, die specifiek van toepassing zijn op hun ziekte.

QR code App Nazorg kanker UMCG

Zaadbalkanker

De Survivor Care App wordt als eerste aangeboden aan mannen die zaadbalkanker hebben gehad. Binnen deze patiëntengroep is al uitgebreide ervaring opgedaan met het langdurig volgen van patiënten langere tijd na een behandeling tegen zaadbalkanker. De verwachting is dat de App hierna ook voor andere patiëntengroepen ingezet zal gaan worden. De Survivor Care App is gratis te downloaden vanuit de iTunes App-store.

De huidige versie van de Survivor Care App bevat de volgende functies:

  • Nuttige informatie over het herstellen van en gezond blijven na de behandeling van kanker;
  • Interactieve hulpmiddelen om vragen aan de behandelend arts en andere zorgverleners – inclusief antwoorden – op te nemen;
  • Survivorship Care Plan, op maat gemaakt voor de individuele gebruiker;
  • Controle en follow-up afspraken maken en herinneringen instellen.

Bron: UMC Groningen

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee