Kankerpatiënten in de regio Utrecht kunnen tijdens hun behandeling gebruik maken van begeleiding door hun eigen huisarts en een oncologisch geschoolde thuiszorgverpleegkundige. Dit helpt patiënten bij het maken van passende behandelkeuzes. Ook voorkomt deze aanpak dat patiënten en hun huisarts elkaar tijdens de behandeling uit het oog verliezen. Deze regionale afspraken zijn het gevolg van de positieve resultaten van de GRIP studie.

GRIP-studie

Om de samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen voor kankerpatiënten te verbeteren, startten onderzoekers van het UMC Utrecht in 2014 de GRIP-studie. Twee uitgangspunten stonden centraal:

  • Patiënt hulp bieden bij het maken van passende behandelkeuzes;
  • Voorkomen dat patiënt en huisarts elkaar tijdens de behandeling uit het oog verliezen.

Time out-gesprek

In het zorgpad werd het time out-gesprek ingevoerd. Na de diagnose kijken patiënt en huisarts samen naar de meest passende behandeling. Ook bespreken zij de wensen voor de begeleiding tijdens de behandeling.

Begeleiding tijdens en na behandeling

Het tweede onderdeel van het zorgpad is de doorlopende begeleiding van de patiënt tijdens de behandeling door de huisarts en een oncologisch geschoolde thuiszorgverpleegkundige. Deze thuiszorgverpleegkundige schakelt met de huisarts en het ziekenhuis gedurende de behandeling.  In overleg met het ziekenhuis en de huisarts kunnen kankerpatiënten hiervan gebruik maken en wordt bepaald hoe deze thuiszorg eruitziet.

Onderzoeker Charles Helsper: “Voor patiënten begint het verwerkingsproces vaak pas na afloop, als ze geconfronteerd worden met de gevolgen van de ziekte en de behandeling. Sommigen moeten bijvoorbeeld leren leven met een stoma, anderen met een amputatie en iedereen moet leren omgaan met angst voor terugkeer van de ziekte.”

Een goede begeleiding voor, tijdens en na de behandeling door de eigen huisarts is dan eens te meer waardevol.

Meer informatie