Ziekenhuizen zien zich door het stijgende aantal coronapatiënten op ic-afdelingen gedwongen de reguliere zorg verder af te schalen. Een deel stelt inmiddels ook kankeroperaties uit. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit een rondgang langs ziekenhuizen. (Bron: Skipr)

Er liggen nu bijna achthonderd coronapatiënten op de ic, het hoogste aantal sinds de eerste golf. De kern van het probleem is niet het beschikbare aantal bedden voor de ic’s. Ook beademings- en monitoringsapparatuur is ruim voorhanden. Maar, er is gebrek aan personeel, onder meer door het hoge ziekteverzuim.

Afschaling zorg

Volgens de NZa hebben Nederlandse ziekenhuizen de operatiecapaciteit afgelopen week gemiddeld  5 procent verder afgeschaald. Van 78% van de Nederlandse operatiekamers nog in gebruik in vergelijking met een normale situatie naar 73% vorige week.

Daling diagnoses

In februari 2021 meldde KWF dat voor het eerst in 30 jaar het aantal kankerdiagnoses afgenomen. In 2020 hebben 115.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen. Dat is een daling van 4000 in vergelijking met 2019. Dit komt door uitstel van (huis)artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en afschalen van de zorg in het voorjaar vanwege de coronacrisis.

Meer informatie