Uitgebreide richtlijn echocardiografie in oncologie op komst

20 december 2011 – In 2012 wordt de leidraad voor de toepassing van echocardiografische evaluatie bij de behandeling van kankerpatiënten gepubliceerd namens de European Association of Echocardiography (EAE), de Amerdican Society of Echocardiography en de American Society of Clinical Oncology. Studies die in december 2011 op het EUROECHO-congres zijn gepresenteerd, wijzen op meer mogelijkheden van echocardiografie. De richtlijn bevat onder meer adviezen over de frequentie waarmee echocardiografische controles bij de verschillende chemotherapeutica moeten worden uitgevoerd, en over wanneer welke patiënten moeten stoppen met chemotherapie of cardioprotectieve bescherming behoeven.

Klik hier voor het volledige artikel.

Bron: Mednet, 8 december 2011

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee