Mensen met kanker die geen standaard-behandelopties (meer) hebben, krijgen voortaan de mogelijkheid om in het Erasmus MC via een uitgebreide DNA-test behandelopties te vinden die bij hun DNA-profiel en tumortype werken.

Daarnaast levert de uitslag van de DNA-test gegevens over lopende studies naar nieuwe geneesmiddelen, waaraan patiënten met zeldzame tumoren zouden kunnen deelnemen. (Bron: Hartwig Medical Foundation)

Erasmus MC biedt als eerste DNA-test aan

Het Erasmus MC biedt als eerste ziekenhuis in Nederland deze DNA-test aan patiënten waarvoor er geen standaardbehandelingen meer zijn. Zo wordt gekeken of patiënten eventueel in aanmerking kunnen komen voor een behandeling in studieverband. De DNA-test wordt uitgevoerd door Hartwig Medical Foundation.

Experimentele behandeling

Het Erasmus MC vertrouwt daarbij op recente resultaten uit in Nederland uitgevoerd onderzoek en gepubliceerd in Nature. Daaruit blijkt dat patiënten via het uitvoeren van deze DNA-test regelmatig in aanmerking kunnen komen voor een experimentele behandeling.

Over- en onderbehandeling terugdringen

Via de uitgebreide DNA-test met gekoppelde databanken kunnen patiënten en behandelaars samen in toekomst nog eerder de juiste behandeling voor patiënten vinden. Daardoor wordt zowel over- als onderbehandeling teruggedrongen en gepast gebruik van geneesmiddelen gestimuleerd.

Meer informatie