Uitbreiding screening leidt tot minder borstkankersterfte (Promotie)

31 januari 2012 – Borstkankerscreening heeft tot doel de ziekte tijdig te ontdekken. De kans op genezing neemt daardoor toe. Na ruim twee decennia praktijkervaring van het Nederlandse Bevolkingsonderzoek wordt wordt momenteel een stevig debat gevoerd over de mate waarin screening de borstkankersterfte reduceert.

Van Schoor toont met zijn onderzoek aan dat sinds 1975 het effect van het bevolkingsonderzoek sterk is toegenomen. De kans op het krijgen van borstkanker neemt al vóór het vijftigste levensjaar sterk toe, met name bij vrouwen tussen de 45 en 49 jaar. Screening kan bij deze leeftijdsgroep de borstkankersterfte halveren. Ook screening bij vrouwen ouder dan 75 jaar kan gezondheidswinst opleveren. Van Schoor adviseert dan ook de leeftijdsgroepen voor deelname aan het bevolkingsonderzoek uit te breiden.

Van Schoor (Apeldoorn, 1976) verrichtte het promotieonderzoek (‘Breast cancer screening: increasing benefits and extending scope‘) bij de afdeling Epidemiologie, Biostatistiek en HTA van het UMC St Radboud, in samenwerking met het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek, binnen het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice.

Bron: Medical Facts, 31 januari 2012

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee