Het Innovative Medicines Initiative (IMI) start een project naar de toepassing van imagingtechnieken in medicijnonderzoek, TRISTAN (Translational Imaging in Drug Safety Assessment). Het Radboudumc maakte op 13 april jl. via een persbericht bekend dat onderzoekers van het Radboudumc een deelonderzoek zullen leiden naar de verdeling van biologicals in het lichaam. Het onderzoek loopt tot 2022. Naast het Radboudumc is ook het UMC Groningen bij TRISTAN betrokken.

TRISTAN

TRISTAN is een publiek-private samenwerking van 21 Europese academische centra, onderzoeksinstituten en bedrijven, waaronder Sanofi.

Doel van het project is om toepassing van imagingtechnieken in het medicijnonderzoek te versnellen. Specifiek gaat het om de beoordeling van de toxiciteit van medicijnen voor lever en longen, en de verdeling van biologicals door het lichaam. Naast een financiering van 12 miljoen van IMI, investeren de deelnemende bedrijven een gelijkwaardig bedrag.

Biomarker imaging

MRI en PET-CT scans zijn een belangrijk onderdeel geworden van de medische praktijk. Met deze imagingtechnieken zijn uitspraken te doen over de oorzaak, ernst of het verloop van een ziekte. Het grote voordeel is dat beeldonderzoek weinig belastend is voor patiënten en dat het mogelijk is processen gedurende langere tijd te volgen.

Gedrag volgen

In het medicijnonderzoek worden imagingtechnieken nog weinig toegepast. Het Radboudumc krijgt binnen TRISTAN 1,2 miljoen euro voor de ontwikkeling en toepassing van technieken om het gedrag van biologicals in proefdieren en patiënten te volgen met verschillende imaging technieken (PET-CT, fluorescentie imaging, Mass Spect imaging, NanoSIMS).

Nieuwe medicijnen

Met beeldvorming is het transport van medicijnen in het lichaam en de interactie van medicijnen met de gewenste cellen zichtbaar te maken. Otto Boerman, hoofd van het Centraal Dierenlaboratorium en hoogleraar Radiochemie van het Radboudumc leidt het deelonderzoek naar het in beeld brengen van biologicals in het lichaam: “We willen het gedrag van deze medicijnen gedurende dagen of zelfs weken na toediening kunnen volgen. We verwachten dat deze technieken de ontwikkeling van nieuwe medicijnen zullen versnellen. De lokalisatie en interactie van medicijnen met ziek weefsel en met gezonde organen proberen we te optimaliseren in proefdiermodellen. Hierdoor kan het traject naar studies in patiënten sneller verlopen.”

Meer informatie

Nieuwsberichten over andere IMI projecten waarin Sanofi participeert: