Het RIVM heeft het rapport De Staat van Volksgezondheid en Zorg gepubliceerd met daarin ook aandacht voor deelname aan bevolkingsonderzoeken baarmoederhals-, borst en darmkanker.

De Nederlandse overheid biedt acht verschillende bevolkingsonderzoeken en screeningen, te beginnen bij de zwangerschap en bij pasgeborenen. Naast de pre- en neonatale screeningen zijn er drie bevolkingsonderzoeken naar kanker, namelijk naar baarmoederhals-, borst- en darmkanker.

Baarmoederhalskanker

Volgens het RIVM-rapport nam in 2014 64,6% van de vrouwen uit de doelgroep deel aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dit percentage schommelt sinds 2004 rond de 66%. Voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker krijgen vrouwen tussen 30 en 60 jaar om de vijf jaar een uitnodiging voor het laten maken van een uitstrijkje (Bron: LEBA/Erasmus MC).

Borstkanker

Van de vrouwen uit de doelgroep van het bevolkingsonderzoek borstkanker nam 78,8% in 2014 deel. In 2004 nam 80,8% van de uitgenodigde vrouwen deel. Sinds 2008 is de deelname ieder jaar licht gedaald. Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker krijgen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar iedere twee jaar een uitnodiging voor het maken van röntgenfoto’s van de borsten (Bron: LETB/Erasmus MC en UMCN St. Radboud).

Darmkanker

Begin 2014 is gestart met het gefaseerd invoeren van het bevolkingsonderzoek darmkanker. In dit bevolkingsonderzoek worden mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar elke twee jaar uitgenodigd. Zij ontvangen thuis een ontlastingstest, die zij na afname van wat ontlasting, terugsturen naar een laboratorium. In 2014 heeft 71,3% (529.056 mensen) van de uitgenodigde personen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker (Bron: LECO/Erasmus MC en NKI/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis).

Meer informatie