Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker, nu en in de toekomst. Dat is de gezamenlijke missie van de Taskforce Oncologie en het landelijke programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. Wat dat betekent en wat er voor nodig is, beschrijven zij in de Agenda Oncologische Netwerkzorg 2019-2022 die ze op 18 december 2018 presenteren aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport. (Bron: NFU)

Voor het best mogelijke behandelplan is het volgende essentieel:

  • Goede samenwerking van professionals in het netwerk
  • Beschikbaarheid van benodigde informatie en expertise in het netwerk
  • Afstemming in een multidisciplinair overleg
  • Goede besturing van zorgnetwerken.

Transparantie expertise en uitkomsten

Voor patiënten vraagt dit om transparantie van beschikbare expertise en behandeluitkomsten en een goed proces van samen beslissen. Voor professionals vraagt dit om standaarden voor informatie-uitwisseling en de technische mogelijkheid voor het uitwisselen van diagnostische beelden.

Meer digitale middelen en data

Om een integraal behandelplan en een persoonlijke gezondheidsomgeving te realiseren, dienen zorgprofessionals beter ondersteund te worden, onder meer met digitale middelen en data- en beelduitwisseling over de muren van het ziekenhuis heen. Daarvoor is het belangrijk de huidige knelpunten op het gebied van ICT-mogelijkheden, afhankelijkheid van ICT-leveranciers, privacywetgeving en toenemende administratielasten voor zorgprofessionals weg te nemen. Dit zijn zorgbrede problemen. Regie van de overheid is vereist, aldus NFU over het plan.

Meer informatie