De financiële relaties in de zorgsector over 2019 staan sinds 28 juli 2020 op de volledig vernieuwde website van Transparantieregister Zorg. De relaties tussen leveranciers van (dier)geneesmiddelen en medische hulpmiddelen aan zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties laten ten opzichte van 2018 weer een lichte stijging zien. Het aantal bedrijven dat zijn relaties meldt bij het register steeg met 8% procent naar 168.

Integere relatie

In het openbare Transparantieregister Zorg is te zien welke betalingen zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties ontvangen van leveranciers van (dier)geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vergoedingen van leveranciers aan artsen voor kennisinbreng bij specifieke zorgvragen, zorgprojecten of wetenschappelijke congressen. Zodra een bedrijf in een jaar meer dan € 500 aan een zorgverlener of zorginstelling betaalt, moet het bedrijf dit melden bij het Transparantieregister Zorg. Deze meldplicht draagt bij aan een verantwoorde, integere relatie tussen bedrijven en zorgverleners.

Achtergrond

Het Transparantieregister Zorg vermeldt sinds 2013 samenwerkingsrelaties tussen zorgverleners en de geneesmiddelenbedrijven. In 2016 werden hier als pilot financiële relaties van leveranciers van implantaten voor cardiologie en orthopedie aan toegevoegd. In 2018 is dit uitgebreid naar vermelding van financiële samenwerkingsrelaties tussen leveranciers van alle medische hulpmiddelen, medisch specialisten en zorginstellingen.

Deelname Sanofi

Ook Sanofi neemt deel aan het Transparantieregister Zorg. Wij vinden het belangrijk dat een patiënt inzicht heeft in de relaties tussen arts of instelling en ons bedrijf. Onder andere op deze manier geven wij inzicht in onze bijdrage aan de gezondheidszorg in Nederland.

Meer informatie