Het Transparantieregister Zorg geeft inzicht in de financiële relaties tussen een zorgverlener of -instelling en farmaceutische bedrijven die in contracten zijn vastgelegd, zoals dienstverlening en sponsoring. Het Transparantieregister Zorg kent 8 categorieën. In 2015 zijn 2 categorieën toegevoegd: dienstverlening onkosten en vergoeding gastvrijheid. Later is categorie 21 sponsoring samenkomst uitgebreid. De financiële ondersteuning van patiëntenorganisaties wordt nu (ook) transparant gemaakt in deze categorie.

Namens Sanofi is € 1.593.671,- in het Transparantieregister Zorg geregistreerd. Op deze pagina wordt de verdeling per categorie weergegeven.

In 2017 zijn er door Sanofi voornamelijk betalingen gedaan in de categorieën Sponsoring Samenkomst en Sponsoring Project. Voorbeelden hiervan zijn: nascholingen voor beroepsbeoefenaren en ondersteuning van projecten die de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Transparantie R&D investeringen in Nederland

Als lid van EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) maakt Sanofi per 1 juli 2016 de investeringen in de samenwerking met zorgverleners en zorginstellingen in alle Europese landen inzichtelijk.

In Nederland biedt Sanofi via het Transparantieregister Zorg al sinds 2013 inzicht in de financiële relaties tussen een zorgverlener of -instelling en farmaceutische bedrijven die in contracten zijn vastgelegd, zoals dienstverlening en sponsoring.

Hierin waren de investeringen in Research & Development nog niet opgenomen. Per 1 juli 2016 is ook dit bedrag openbaar.

In 2017 heeft Sanofi € 2.739.076,- geïnvesteerd Research & Development in Nederland. Hieronder vallen:

  • Klinisch onderzoek fase 1-3, waaronder WMO-plichtig onderzoek
  • Investigator Sponsored Trials (IST’s) waar Sanofi ondersteuning aan biedt
  • Niet-WMO plichtig onderzoek – onderzoek dat niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt

Meer informatie