Transparantie en ranglijsten op basis van indicatoren

29 februari 2012

29 februari 2012

Via www.ziekenhuizentransparant.nl presenteren de ziekenhuizen hun gegevens. De DHD-databank Kwaliteit bevat informatie over onder meer de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg, de patiëntveiligheid en de kwaliteitssystemen van de instellingen in de vorm van indicatoren. Voor de oncologische zorg zijn hierin de indicatoren opgenomen voor samenwerking, borstkanker, longchirurgie, gastro-intestinaal, blaascarcinoom, medicatieveiligheid en radiotherapie.  

Zowel de indicatoren van de Basisset als de indicatoren van het veiligheidsprogramma zijn primair bedoeld voor de uitoefening van het toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De indicatoren zijn niet geschikt als keuze-informatie voor de consument. Maar ze worden er wel voor gebruikt, met name voor de samenstelling van ranglijsten. 

Op de website van Zichtbare Zorg worden de resultaten van de verplichte en niet verplichte indicatoren openbaar gemaakt. De dataplots voor onder meer blaascarcinoom, colorectaal carcinoom en mammacarcinoom en de kwantitatieve analyses voor longcarcinoom, maagcarcinoom, maligne lymfoom, melanoom van de huid en prostaatcarcinoom zijn via de website van Zichtbare Zorg openbaar toegankelijk.

Keuze-informatie

De verschillende sets met kwaliteitsindicatoren leveren informatie die wordt gebruikt voor verschillende doeleinden:

  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt de basisset Kwaliteitsindicatoren voor risicogestuurd toezicht. Zij kan ermee bepalen waar mogelijk risico’s bestaan voor de kwaliteit van de zorg
  • Zorgverzekeraars kunnen de kwaliteitsindicatoren gebruiken bij het inkopen van zorg
  • Zorgaanbieders kunnen er de kwaliteit van hun zorg mee verbeteren. Bovendien kunnen ze zich ermee profileren
  • En de informatie kan worden omgezet tot keuze-informatie voor cliënten en patiënten
     

Ranglijsten

Jaarlijks worden er verschillende ranglijsten gepubliceerd die voor een belangrijk deel gebaseerd zijn op of gebruikmaken van de openbare informatie van de resultaten van de indicatoren. De bekendste zijn de AD Top 100 (Bron: AD, bezocht 02.08.2011) en het Elsevieronderzoek de beste ziekenhuizen (Bron: Elsevier, bezocht 20.10.2011).

Het is voor het algemene publiek niet eenvoudig om de fluctuaties in de rangorde te begrijpen. De bronnen, de indicatoren zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Vernieuwde medische inzichten en de analyse van data zullen ervoor zorgen dat er wijzigingen blijven plaatsvinden. Ook het gewicht dat wordt toegekend aan een indicator in een ranglijst kan verschillen. Daarnaast kan een (te) lage ranking gemakkelijk voortkomen uit het niet volledig invullen van de gevraagde data of een verkeerde inschatting van het gevraagde. 

Meer informatie

NL.CAB.12.02.01 
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee