De druk op de zorg neemt toe. Nog maar 49% van de ziekenhuizen kan de kritieke planbare zorg volledig volgens planning leveren. Vorige week was dit 63%. Kritieke planbare zorg is zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Dit betekent dat de uitgestelde kritieke zorg dus binnen een paar weken moet worden ingehaald. De acute en semi-acute zorg worden nog altijd geleverd. Ook de druk op de IC is in alle ziekenhuizen onverminderd hoog. Dit blijkt uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Het geschatte aantal gemiste verwijzingen sinds maart 2020 is opgelopen tot 1,4 miljoen. Dit heeft geleid tot 1,1 miljoen minder polikliniekbezoeken (5,6%) en 230 duizend minder operaties (16%). Afgelopen week was het aantal patiënten dat is verwezen naar het ziekenhuis 11% lager dan verwacht.

Oncologische zorg

De afgelopen week ligt het aantal verwijzingen met een verdenking van kanker iets onder het niveau dat wordt verwacht zonder covid-crisis (91%). In totaal wordt het aantal gemiste verwijzingen (sinds maart 2020) geschat op 97 duizend. In de oncologische zorg is het aantal patiënten en behandelingen veel minder teruggelopen dan gemiddeld in de rest van de medisch-specialistische zorg. Het aantal nieuw gevonden tumoren is bijna op het verwachte niveau, met uitzondering van darmkanker en borstkanker. Dit komt door de tijdelijke stop vorig jaar van de bevolkingsonderzoeken.

Meer informatie