20 augustus 2015

Afgelopen jaar steeg het aantal meldingen van met name allergische reacties bij oxaliplatine. Dit meldt het Lareb op 19 augustus 2015.

Sanofi heeft het Lareb eerder geïnformeerd dat deze bijwerkingen horen bij generieke variant van oxaliplatine. Het spécialité van Sanofi, Eloxatin®, is al circa vijf jaar niet meer op de Nederlandse markt.

Analyse van meldingen Lareb

Afgelopen jaar steeg het aantal meldingen van met name allergische reacties bij oxaliplatine. Oxaliplatine wordt gebruikt voor de behandeling van endeldarmkanker (gemetastaseerd colorectaal carcinoom) en als aanvullende behandeling van dikkedarmkanker (stadium III coloncarcinoom) na operatieve verwijdering van de tumor.

De meest voorkomende bijwerkingen van oxaliplatine zijn maag- en darmklachten (diarree, misselijkheid en braken), vermindering van bepaalde bloedcellen (neutropenie, trombocytopenie) en zenuwaandoeningen van handen en voeten (perifere sensorische neuropathie). Allergische reacties, komen vooral voor tijdens de infusie. Het kan zich onder andere uiten als huiduitslag, galbulten, zwelling van het gezicht, lippen of tong (angio-oedeem), kramp van de spieren rond de luchtpijp (bronchospasme), lage bloeddruk, gevoel van pijn op de borst en anafylactische shock.

Drie ziekenhuisapothekers namen contact op met Lareb om aan te geven dat zij ten opzichte van eerdere jaren een stijging zagen in het aantal bekende bijwerkingen bij toediening van oxaliplatine. De bijwerkingen verliepen ernstiger dan voorheen, wat in sommige gevallen zelfs leidde tot staken van de behandeling. Het eerste kwartaal van 2015 ontving Bijwerkingencentrum Lareb 42 meldingen van zorgverleners en patiënten. Het betrof voornamelijk bekende bijwerkingen, zoals hypersensitiviteitsreacties, tintelingen en/of een verdoofd gevoel in ledematen, spierkrampen en kramp van de keelspieren en de spieren rond de luchtpijp (laryngospasme en bronchospasme).

Lees hier de analyse van de meldingen.

Meer informatie