Het aantal diagnoses huidkanker stijgt de afgelopen jaren gestaag. Dat is het gevolg van vergrijzing en langdurige blootstelling van de huid aan de zon en zonnebank. Er werden in 2020 bijna 6.800 melanomen geregistreerd en bijna 15.000 plaveiselcelcarcinomen. Zelfs tijdens de coronacrisis, waarin het aantal kankerdiagnoses afnam, is in 2020 een kleine stijging van het aantal nieuwe patiënten met plaveiselcelcarcinoom te zien.

Daling diagnoses huidkanker door Covid-19

Door de coronamaatregelen daalde het aantal kankerdiagnoses in Nederland in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren. Bij huidkanker was deze daling het grootst. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie op basis van diagnoses in de landelijke pathologiedatabase PALGA. De daling in kankerdiagnoses komt door uitstel van bezoek aan de (huis)arts, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en afschalen van de zorg in het voorjaar 2020 door de coronacrisis.

Enig herstel aantal diagnoses

In de periode maart – mei 2020 daalde het aantal kankerdiagnoses sterk. De daling bij huidkanker was groter dan bij andere soorten kanker. In de loop van mei zette het herstel van het aantal diagnoses in. Vanaf juni – juli was het aantal diagnoses van huidtumoren zelfs hoger dan normaal. Vanaf september daalde het aantal diagnoses per maand weer. Maar, de tweede golf met covid-19 besmettingen, sinds medio oktober 2020, heeft niet geleid tot een nieuwe dip in het aantal huidkankerdiagnoses, aldus IKNL.

De daling in het aantal diagnoses was het grootst (ongeveer 60%) voor relatief goedaardige vormen van huidkanker. Bijvoorbeeld het basaalcelcarcinoom, en niet-invasieve tumoren, zoals M. Bowen (niet-invasief plaveiselcelcarcinoom). Bij melanomen was de daling in april – mei ongeveer 40%. De daling in het aantal tumordiagnoses komt waarschijnlijk doordat, vaak oudere, patiënten met mogelijk verdachte plekjes op de huid hun bezoek aan de huisarts hebben uitgesteld.

Groei huidkanker

Net als in voorgaande jaren is huidkanker de meest voorkomende kankersoort meldt IKNL. Door de vergrijzing, maar ook door de toegenomen blootstelling aan zon en zonnebanken komt huidkanker steeds meer voor.

Meer informatie