Kankerpatiënten waarderen in coronatijd de mogelijkheid tot videobellen en telefonische afspraken. Maar acht op de tien mensen wil het liefst een fysieke afspraak met hun arts of verpleegkundige bij de intake, slecht nieuws of het bespreken van de behandelopties. Dit blijkt uit een peiling van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), SONCOS, V&VN Oncologie en Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie onder 2412 mensen die kanker hebben (gehad) en tussen 1 juli en 3 november 2020 een afspraak hadden met hun ziekenhuis voor diagnose, behandeling of (na)controle van kanker. Ook zorgprofessionals vulden de online vragenlijst in.

Beeldbellen door coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen vinden veel afspraken telefonisch plaats en mogen er minder begeleiders mee naar het ziekenhuis. Deze peiling onderzocht hoe de kankerzorg in de anderhalvemetersamenleving wordt ervaren en wat de voorkeuren van patiënten en zorgverleners zijn.

Een grote meerderheid van de kankerpatiënten heeft een voorkeur voor een fysieke afspraak bij de intake (78%), het slechtnieuwsgesprek (83%) en het bespreken van de behandelopties (81%). Ook onder medisch specialisten heeft een fysieke afspraak de voorkeur. Als dat niet gaat heeft videobellen de voorkeur boven een telefonische afspraak.

Hoewel videobellen nog maar mondjesmaat wordt toegepast, ziet NFK er veel potentie in. “Los van deze coronatijd en kijkend naar de toekomst van de kankerzorg, kan deze manier van communiceren reistijd en kosten besparen voor patiënten. Een ander voordeel is dat het de patiënt de mogelijkheid biedt om gemakkelijk (meerdere) naaste(n) te laten deelnemen aan een afspraak. Belangrijk is wel dat videobellen moet passen bij de patiënt én het type afspraak. We moedigen ziekenhuizen dan ook graag aan te investeren in de techniek en het gebruiksgemak van videobellen”, aldus Arja Broenland, directeur-bestuurder NFK.

Vaardigheden uitbouwen

Ook SONCOS, V&VN Oncologie en Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie denken dat videobellen voor bepaalde afspraakvormen een goede optie is. Daarbij is wel de juiste (facilitaire) ondersteuning van belang. Tevens moeten zorgverleners de juiste vaardigheden verkrijgen om contact via videobellen goed te laten verlopen. NFK zal de resultaten de komende jaren inbrengen in de maatschappelijke discussies over het vormgeven van de kankerzorg en de eventuele digitalisering van onderdelen hiervan.

Meer informatie