Toegang tot innovaties verslechterd sinds 1 januari 2012

15 mei 2012 – Het nieuwe ziekenhuisbekostigingssysteem DOT (DBC’s Op weg naar Transparantie) en de prestatiebekostiging zouden ervoor moeten zorgen dat nieuwe behandelingen de patiënt onbelemmerd kunnen bereiken en dat de ziekenhuizen niet met de rekening blijven zitten. Echter, nu het nieuwe beleid per 1 januari 2012 is geïmplementeerd, pakken de maatregelen voor de ziekenhuizen, artsen en patiënten anders uit. De toegang tot innovatieve geneesmiddelen is per 1 januari 2012 verslechterd.

In het Sanofi focusdocument Toegang tot innovaties een gedetailleerd en geannoteerd overzicht van het beleid en de praktijk van de toegankelijkheid van innovaties.

1. Terugwerkende kracht afgeschaft

Door de afschaffing van de ‘bekostiging met terugwerkende kracht’ voor innovaties in het DOT bekostigingssysteem (DBC’s op weg naar Transparantie) en administratieve vertraging kunnen zorgverleners behandelingen met innovatieve geneesmiddelen niet langer in rekening brengen vanaf het moment waarop de patiënten recht hebben op die behandelingen, maar pas vele maanden later. Meer informatie:

2. Geen geoormerkt budget

Het geoormerkte budget voor innovatieve geneesmiddelen is afgeschaft en de innovaties zijn onder de prestatiebekostiging gebracht. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten nu bilateraal onderhandelen over de prijs, het volume en de inzet (kwaliteit) van innovaties. Zij doen dit nu niet of onvoldoende en maken in plaats daarvan lumpsumafspraken, op basis van een Hoofdlijnenakkoord met een niet reële groei van 2,5%, ongeveer de helft van de werkelijke groei van de zorgvraag. Bij de noodzakelijke keuzes in het ziekenhuis komen innovaties daardoor in de verdrukking, met het gevolg dat patiënten niet meer zeker zijn van de voor hen noodzakelijke behandeling. Meer informatie:

3. Van toelating bekostiging naar pakkettoelating

Door de introductie van voorwaardelijke pakkettoelating voor dure geneesmiddelen, is de aanspraak van patiënten op geregistreerde farmaceutische innovaties aangetast. Voor 2012 werden doelmatigheidsonderzoeken beoordeeld voor continuering van bovenbudgettaire bekostiging voor de zorgverleners. Sinds 1 januari 2012 voert het CVZ die beoordeling uit voor het pakketadvies. Al vóór of na uitvoering van het doelmatigheidsonderzoek kunnen innovaties uit het verzekerde pakket worden verwijderd omdat de kosteneffectiviteit niet of onvoldoende wetenschappelijk in de Nederlandse setting kan worden aangetoond. Meer informatie:

4. (Kosten)effectief maar hoge budgetimpact: geen aanspraak meer

Een verdere verslechtering is te verwachten wanneer de beleidsvoornemens worden doorgevoerd waarbij innovatieve geneesmiddelen uitsluitend op grond van een hoge budgetimpact niet meer tot het pakket worden toegelaten, hoewel deze geregistreerde geneesmiddelen een bewezen therapeutische meerwaarde én kosteneffectiviteit in Nederlandse patiëntenpopulaties hebben aangetoond. De kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg zullen dan ver uit de pas gaan lopen met de internationale ontwikkelingen. Meer informatie:

Kanttekeningen CVZ en veldpartijen bij beleid voorwaardelijke toelating

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft de minister van VWS jaren achtereen geadviseerd over de vormgeving van de tijdelijke of voorwaardelijke toelating. De huidige beleidsrichting is niet die van CVZ, zo is te lezen in het laatste CVZ-rapport Voorwaardelijke toelating/financiering van zorg van 6 april 2012. Er kleven belangrijke nadelen aan. In een 48 pagina’s tellende bijlage bij het rapport staan ook reacties vanuit de praktijk van de patiënten, artsen en ziekenhuizen: eens met de doelstelling van snelle en betere toelating van innovaties maar duidelijk niet eens met de zeer beperkte mogelijkheden voor innovaties en de praktische uitvoering. Meer informatie:

Meer informatie

Focusdocument Toegang tot innovaties

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee