Toegang tot innovaties borgen, ook bij groeiende vraag

14 mei 2012 – Ga direct naar:

  • Groeiende zorgvraag en mogelijkheden
  • Verslechterde toegankelijkheid per 2012
  • Terug naar postcodegeneeskunde

Groeiende zorgvraag en mogelijkheden

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het onderzoek naar innovatieve geneesmiddelen, hulpmiddelen en medische technologie, gaan snel. De vraag naar zorg groeit door de betere diagnose en behandelmogelijkheden, de vergrijzing, de groeiende kennis van artsen en de betere bewustwording van patiënten.

De afgelopen jaren beraamde de overheid steeds een groei van 4%. Jaar op jaar werd achteraf geconstateerd dat de werkelijke groei van de zorgvraag dat kader oversteeg. Zorgverleners zijn om macro-economische redenen steeds achteraf gekort op het nieuwe budget, om zo de kaderoverschrijdingen terug te betalen. Daardoor bleef er minder geld over om in de groeiende zorgbehoefte te voorzien, terwijl alle medisch-specialistische zorg, die behoort tot de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ onder de basisverzekering valt en de patiënt recht heeft op passende behandelingen.

Verschillende ministers voor Volksgezondheid hebben veilig en doelmatig werken in de zorg gestimuleerd om zo de kostengroei te beteugelen. De inspanningen in de ziekenhuizen hebben zeker tot resultaat geleid, maar kunnen de budgettekorten niet opvangen. In het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord voor de ziekenhuiszorg dat de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de minister van VWS in juli 2011 hebben afgesloten, is voor de periode 2012-2015 een maximale groei van 2,5% per jaar afgesproken. De praktijk leert dat dit voornemen niet in verhouding staat tot de ontwikkeling van de groeiende zorgvraag en de introductie van innovaties in de zorg.

Verslechterde toegankelijkheid per 2012

De toegang tot innovatieve geneesmiddelen is per 1 januari 2012 ingrijpend verslechterd.

  1. Door de afschaffing van de ‘bekostiging met terugwerkende kracht’ voor innovaties in het DOT bekostigingssysteem (DBC’s op weg naar Transparantie) en administratieve vertraging kunnen zorgverleners behandelingen met innovatieve geneesmiddelen niet langer in rekening brengen vanaf het moment waarop de patiënten recht hebben op die behandelingen, maar pas vele maanden later. (Lees meer in: Add-on, DOT en Prestatiebekostiging (2012)
  2. Het geoormerkte budget voor innovatieve geneesmiddelen is afgeschaft en de innovaties zijn onder de prestatiebekostiging gebracht. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten nu bilateraal onderhandelen over de prijs, het volume en de inzet (kwaliteit) van innovaties. Zij doen dit nu niet of onvoldoende en maken in plaats daarvan lumpsumafspraken, op basis van een Hoofdlijnenakkoord met een niet reële groei van 2,5%, ongeveer de helft van de werkelijke groei van de zorgvraag. Bij de noodzakelijke keuzes in het ziekenhuis komen innovaties daardoor in de verdrukking, met het gevolg dat patiënten niet meer zeker zijn van de voor hen noodzakelijke behandeling. (Lees meer in: Add-on, DOT en Prestatiebekostiging (2012)
  3. Door de introductie van voorwaardelijke pakkettoelating voor dure geneesmiddelen, is de aanspraak van patiënten op geregistreerde farmaceutische innovaties aangetast. Voor 2012 werden doelmatigheidsonderzoeken beoordeeld voor continuering van bovenbudgettaire bekostiging voor de zorgverleners. Sinds 1 januari 2012 voert het CVZ die beoordeling uit voor het pakketadvies. Al vóór of na uitvoering van het doelmatigheidsonderzoek kunnen innovaties uit het verzekerde pakket worden verwijderd omdat de kosteneffectiviteit niet of onvoldoende wetenschappelijk in de Nederlandse setting kan worden aangetoond. (Lees meer in: Voorwaardelijke toelating (2012)
  4. Een verdere verslechtering is te verwachten wanneer de beleidsvoornemens worden doorgevoerd waarbij innovatieve geneesmiddelen uitsluitend op grond van een hoge budgetimpact niet meer tot het pakket worden toegelaten, hoewel deze geregistreerde geneesmiddelen een bewezen therapeutische meerwaarde én kosteneffectiviteit in Nederlandse patiëntenpopulaties hebben aangetoond. De kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg zullen dan ver uit de pas gaan lopen met de internationale ontwikkelingen. (Lees meer in: Voorwaardelijke toelating (2012)

Terug naar postcodegeneeskunde

Oude tijden herleven. Door de afschaffing van de beleidsregel dure geneesmiddelen en de overgang naar de add-on (DOT) bekostigingssystematiek, prestatiebekostiging en doelmatigheidsonderzoek voor pakketbeoordeling wordt patiënten in 2012 opnieuw, impliciet of expliciet, innovatieve zorg onthouden en is de ‘postcodegeneeskunde’ weer terug. (Lees meer in: Mening Sanofi beleid Voorwaardelijke toelating)

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee