Met de komst van nieuwe orale middelen staat therapietrouw steeds meer in de belangstelling. Uit onderzoek van het VUmc blijkt dat zorgverleners hierin nog stappen kunnen zetten. Zo kunnen poliklinische apothekers hun rol bij de kankerbehandeling vergroten.

Volgens de onderzoekers speelt de sociale omgeving van de patient een belangrijke rol bij het vergroten van de therapietrouw. Zorgverleners zouden daarom bijvoorbeeld ook de partner of familieleden moeten betrekken bij de behandeling, aldus een publicatie in het Pharmaceutisch Weekblad, oktober 2015. 

Begeleiden therapietrouw wordt belangerijker

Het gebruik van orale medicatie in de (hemato-)oncologie neemt sterk toe. Met als gevolg een grote verschuiving in de zorg rondom de medicamenteuze behandeling van mensen met kanker. Doordat de patiënt thuis geneemsmiddelen inneemt is ook in de oncologie therapietrouw een belangrijk onderwerp geworden. Het gebrek aan therapietrouw kan voor de individuele patiënt, maar ook vanuit het maatschappelijk perspectief groot zijn. Daarom is een goede begeleiding van patiënten die orale oncolytica gebruiken belangrijk. Bij de begeleiding van patiënten met orale oncolytica spelen artsen, verpleegkundigen en apothekers een rol.

Taak zorgverleners

Zorgverleners hebben een belangrijke taak als het gaat om therapietrouw. In 2014 heeft het VUmc de therapietrouwbegeleiding onderzocht in de (hemato)oncologie. Het blijkt dat vrijwel alle artsen en verpleegkundigen vanaf het begin van de behandeling tijd en aandacht besteden aan de overdracht van informatie aan de patiënt. Apothekers geven vooral schriftelijke informatie. Vrijwel alle apothekers geven informatie over mogelijke interacties met de oncolytica.

Betrek sociaal netwerk

Onderzoek toont aan dat alleenstaanden extra risico lopen op therapieontrouw. Daarom is het versterken van het sociale netwerk van een patiënt zinvol.

Bekend is dat therapietrouw vooral bij langdurig gebruik kan afnemen. Het is daarom belangrijk om patiënten te blijven ondersteunen.

Meer informatie